ΒΟΥΛΗ- Ψηφίστηκε η επέκταση κατά δύο έτη ο περιορισμος στην υποβολή υποψηφιότητας από ήδη υπηρετούντες για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή επεκτείνεται κατά δύο έτη το υφιστάμενο καθεστώτος που διέπει τους περιορισμούς στην υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.
 
Πιο συγκεκριμένα, παρατείνεται έως 31/12/2021 ο χρόνος ισχύος της απαγόρευσης υποβολής υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., σε ιατρούς που ήδη υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν αυτοί παραιτηθούν εκ των προτέρων από τη θέση αυτή.
 
Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις που διεκδικείται θέση που είχε προκηρυχτεί στο βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ.