Ξεκίνησε το φακέλωμα των μισθών στο Δημόσιο

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Ηλεκτρονική καταγραφή κάθε είδους μισθών, επιδομάτων και συμβάσεων έργου στο Δημόσιο ξεκίνησε η κυβέρνηση με στόχο την εύρεση του 1 δισ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να έχει στα χέρια του όλες τις απολαβές κάθε εργαζόμενου στο Δημόσιο ώστε να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του: περικοπές επιδομάτων κατά 10%, πάγωμα μισθών άνω των 2.000 ευρώ, περιορισμός συμβασιούχων κατά το ένα τρίτο.

Αυτό όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη είναι σήμερα αδύνατο, χαρακτηρίζοντας «δαιδαλώδες» το σύστημα πληρωμών μισθών και συντάξεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ηδη αυτό προωθείται η συνολική καταγραφή κάθε είδους δαπανών του κράτους προς φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς αλλά και συμβασιούχους) σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που «στήνεται» ήδη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το παραπάνω σύστημα θα είναι η πρώτη φάση, αφού θα το διαδεχθεί η Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Ετσι, αρχικά οι πληρωμές θα συνεχίσουν να γίνονται από τις αρχές που σήμερα υπάρχουν, αλλά παράλληλα θα εγγράφονται υποχρεωτικά στο σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ηδη η ειδική γραμματεία πληροφορικών συστημάτων το σχεδιάζει, ενώ παράλληλα στις αρμόδιες υπηρεσίες συγκεντρώνονται ατύπως οι απαραίτητες πληροφορίες με πολλαπλούς στόχους:

1 Πρέπει να αποφασιστεί πώς θα οριστεί το «πλαφόν» των 2.000 ευρώ αποδοχών για το πάγωμα μισθών. Δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί αν θα αφορούν μεικτές ή καθαρές αποδοχές και ποια επιδόματα θα προσμετρώνται.

2 Πρέπει να ληφθεί τελική απόφαση για τον περιορισμό των συμβασιούχων κατά ένα τρίτο. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται στο Δημόσιο με συμβάσεις έργου, ή τύπου stage και κυρίως πόσα λαμβάνουν.

Επισήμως καταγράφονται 511.913 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 449.109 μόνιμοι, οι 25.981 αορίστου χρόνου και οι 36.981 ορισμένου χρόνου. Τα στοιχεία αυτά τα υποβάλλουν οι φορείς και δεν υπάρχει κεντρική διασταύρωση.

3 Πρέπει να περικοπούν κατά 10% τα επιδόματα, όπως ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός. Η τρίτη αυτή παρέμβαση είναι που θα αποτελέσει και τον βασικό πόλο χρηματοδότησης του 1 δισ. ευρώ επιπλέον εσόδων το 2010.

Οπως εξήγησε ο Γ. Παπακωνσταντίνου, τα επιδόματα αποτελούν ανά περίπτωση υπαλλήλου ποσό ίσο με το 30%-100% των βασικών αποδοχών του. Ετσι, η μεσοσταθμική μείωσή τους κατά 10% θα έφερε οριζόντια μείωση της δαπάνης κατά 3-4%

Στον προϋπολογισμό η δαπάνη για μισθούς είναι περίπου 20 δισ. ευρώ, δηλαδή η περικοπή θα έφερνε όφελος 600-800 εκατ ευρώ. Οι υπολογισμοί είναι «χονδρικοί» καθώς, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα.