ΥΔΕ Πέλλας: Απλήρωτες οι άνω των 7 εφημερίες

p>Με έγγραφό της η ΥΔΕ Πέλλας (κλικ εδώ) επιστρέφει ανεκτέλεστο το ένταλμα εφημεριών διότι διαπιστώνει υπέρβαση του ορίου των 7 εφημεριών από 1ης Ιουλίου κατά παρέκκληση του νόμου 3754/09.

Η ΥΔΕ ζητά να επιστραφεί διορθωμένο το ένταλμα, αφού ληφθούν υπόψη όσα διαλαμβάνει η εγκύκλιος Λέγκα (ισοκατανομή κονδυλίων).

 

                              ΔΒ