Υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για ένταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο ΕΣΥ

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για την ένταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο ΕΣΥ.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας, ενώ σχετικές συζητήσεις είχαν γίνει και στη Βουλή (3 και 10.3.2016).

Το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού ιδρύθηκε το 1940 και λειτουργεί κυρίως ως φυλακή, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό και θεραπευτική ταυτότητα, γεγονός που έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί αρνητικά σε εκθέσεις ευρωπαϊκών και εθνικών επιτροπών ελέγχου, αναφέρει το υπουργείο και από το 2009 έχει προβλεφθεί η ένταξη του ψυχιατρείου στο ΕΣΥ (άρθρο 13 ν. 3772/2009), χωρίς ωστόσο αυτό μέχρι στιγμής να έχει υλοποιηθεί.

Τώρα, με το επίμαχο ΠΔ, το ψυχιατρείο κρατουμένων μετατρέπεται σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, συνδέεται με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Β΄ Ψυχιατρική Κλινική / Μονάδα Ψυχιατροδικαστικής) και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες θεραπευτικές υπηρεσίες του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση: 1) Το νοσοκομείο «Αττικόν» αναλαμβάνει πλήρως το επιστημονικό και θεραπευτικό έργο του ΨΚΚ, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης διατηρεί την ευθύνη για τη διοίκηση και την ασφάλεια του καταστήματος, 2) Οργανώνεται το θεραπευτικό έργο, συγκροτείται επιστημονική ομάδα, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής υγείας,. 3) Η παροχή υπηρεσιών βασίζεται στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, με την πρόβλεψη οργανικών θέσεων ειδικευμένου προσωπικού. Η θεραπευτική λειτουργία του ΨΚΚ διαρθρώνεται σε τμήματα αυξημένης φροντίδας, βραχείας/μέσης νοσηλείας και μακράς νοσηλείας, 4) Δημιουργούνται ειδικά τμήματα για γυναίκες και νεαρούς κρατουμένους, καθώς και παρατηρητήριο μεταθεραπευτικής παρακολούθησης για την ομαλή κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζόμενων ατόμων, 5) Το υπάρχον διοικητικό προσωπικό, οι κοινωνικοί λειτουργοί, το προσωπικό φύλαξης και το βοηθητικό προσωπικό παραμένουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές) υπάγεται εφεξής στο υπουργείο Υγείας. Δεν θίγονται εργασιακά δικαιώματα του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, 6) Δίδεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τηλεψυχιατρικής σε άλλα καταστήματα κράτησης και 7) Καθορίζονται διαδικασίες ελέγχου, εποπτείας και αξιολόγησης του ψυχιατρείου από όργανα των δύο υπουργείων καθώς και του υπουργείου Παιδείας.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση η προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων συνεχίζεται από κοινού με το υπουργείο Υγείας και ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ένταξη του ψυχιατρείου κρατουμένων στο ΕΣΥ.


ΑΠΕ-ΜΠΕ