Υπ. Απασχόλησης-Για την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εταιρείας ΑΚΡΟΠΟΛΗ

p>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

   
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   
Δελτίο Τύπου

   
Πέμπτη, 01.03.2007

   

   
Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης
ενημερώθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.
Αλέξιο Πιλάβιο για την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή
αναστολή λειτουργίας της εταιρείας ΑΚΡΟΠΟΛΗ, λόγω υπηρεσιών που
ενδεχομένως ζημίωσαν το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων.

   
Μόλις ενημερώθηκε, ο κ. Τσιτουρίδης έδωσε εντολή για τη διενέργεια
έκτακτου και επείγοντος διαχειριστικού ελέγχου στο παραπάνω Ταμείο, ενώ
έχει ήδη οριστεί Επιτροπή Επιθεωρητών της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το σχετικό έλεγχο.

   
Παράλληλα ο κ. Τσιτουρίδης έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας για τη
διαπίστωση τυχόν συναλλαγών της παραπάνω εταιρείας και με άλλους
ασφαλιστικούς Οργανισμούς.