ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Εγγραφή 7.436 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στον προϋπολογισμό 2008

   Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Την εγγραφή 7.436 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στον προϋπολογισμό του 2008 με σκοπό τον διορισμό τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβλέπει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα ύστερα από απόφαση κατανομής των θέσεων αυτών από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.

   

    Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών θα ανέλθει στα 54 εκατομμύρια ευρώ για το 2008 και τα 163 εκατομμύρια ευρώ για το 2009 κι εντεύθεν.