ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ-ανακοίνωση που αφορά τις εφημερίες των ψυχιατρικών περιστατικών

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Αθήνα, 23 Απριλίου 2009

   

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά τις εφημερίες των ψυχιατρικών περιστατικών :

   

    « Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή για τις εφημερίες των έκτακτων περιστατικών και διαχείρισης εκούσιων και εισαγγελικών παραγγελιών που αφορούν τα ψυχιατρικά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής . Στόχος είναι η αποσυμφόρηση και η καλύτερη διαχείριση των εφημεριών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και στα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων.

   

    Η Συντονιστική Επιτροπή μαζί με το Ε.Κ.ΕΠ.Υ και με την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματέως Ψυχιατρικής Υγείας θα αποφασίσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2009 το νέο σύστημα εφημεριών για τα ψυχιατρικά περιστατικά

   

    Κατά συνέπεια αναστέλλεται προσωρινά η σχετική απόφαση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ» .