ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Αποστολή εγκυκλίου για τη νέα γρίπη

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ. 210.5205291-210.5200738

Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την έναρξη του εμβολιασμού και σύμφωνα με πρόταση του Εθνικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της Νέας Γρίπης για την προετοιμασία της πρώτης φάσης, η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου απέστειλε προς τις διοικήσεις των αρμόδιων φορέων την ακόλουθη εγκύκλιο:

 

      «Λόγω της ανάγκης ενιαίου συντονισμού των μέτρων και δράσεων των αρμόδιων φορέων του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης και της απαραίτητης στρατηγικής και προετοιμασίας για τον εμβολιασμό δίδονται οι παρακάτω οδηγίες προς τις Διοικήσεις των αρμόδιων φορέων:

 

1ο: Με ευθύνη του Διοικητή του Νοσοκομείου συστήνεται Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης. Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και μέλη ο Διευθυντής Φαρμακείου ή αντικαταστάτης του, ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας, ένας ακόμη ιατρός (Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής ή Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής ή Δ/ντής ΜΕΘ όπου υπάρχει) ο Γιατρός Εργασίας (όπου υπάρχει ), νοσηλευτής Λοιμώξεων ή νοσηλευτής ή επισκέπτης Υγείας και ένας Διοικητικός Υπάλληλος.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Πανδημίας:

1. Διενέργεια Εμβολιασμών

α. Ορισμός ομάδας παραλαβής, φύλαξης και διακίνησης των πανδημικών εμβολίων γρίπης με υπεύθυνο το Δ/ντή του Φαρμακείου.

β. Σύσταση και επίβλεψη ενός ή περισσότερων συνεργείων εμβολιασμού, ανάλογα με τις δυνατότητες του Νοσοκομείου αποτελούμενων από έναν ιατρό και τουλάχιστον ένα νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας. Την δραστηριότητα των συνεργείων επιβάλλεται να παρακολουθήσουν κατά την πρώτη βδομάδα λειτουργίας τους και το προσωπικό των Κέντρων Υγείας που διοικητικά υπάγονται στο Νοσοκομείο, προκειμένου να εκπαιδευτούν με στόχο την άμεση αποκέντρωση των εμβολιασμών από τα Νοσοκομεία στα ΚΥ.

γ. Εντός 10ημέρου από την έναρξη του εμβολιασμού στα Νοσοκομεία, η επιτροπή πανδημίας με την τεχνογνωσία που θα έχει αποκτήσει καλείται να επιβλέψει την ετοιμότητα των υπαγόμενων ανά Νοσοκομείο, Κέντρων Υγείας, σε επίπεδο εκπαίδευσης και απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής ( ψυγείο) και να δηλώσει άμεσα την ετοιμότητα αυτών στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

δ. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Νοσοκομείου για την αναγκαιότητα εμβολιασμού του προσωπικού με το πανδημικό εμβόλιο γρίπης.

ε. Η τήρηση του λογισμικού σε κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο των Νοσοκομείων θα γίνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

2ο : Με ευθύνη του Διοικητή, θα ορισθεί εμβολιαστικός χώρος ή χώροι ανάλογα με τις δυνατότητες του νοσοκομείου (π.χ εξωτερικά ιατρεία, ήδη λειτουργούντες χώροι εμβολιασμών), όπου εκτός των άλλων, θα υπάρχει ψυγείο, ένα έπιπλο ( γραφείο) διοικητικής υποστήριξης και τηλεφωνική γραμμή.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συστήνεται και η λειτουργία των ως άνω εμβολιαστικών κέντρων στα Νοσοκομεία να γίνεται καθημερινά απογευματινές ώρες καθώς, και Σαββατοκύριακα, εκτός εφημερίας. .

· Ημερομηνία έναρξης εμβολιασμών ορίζεται η Δευτέρα 16.11.09.

· Κατά την πρώτη εβδομάδα εμβολιάζεται το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου .

· Επι πλέον θεωρείται ελεύθερη η πρόσβαση για εμβολιασμό εξαιρετικά ευπαθών ατόμων σε περίπτωση που ζητηθεί από τον θεράποντα ιατρό τους ( μετά από ιατρική γνωμάτευση ).

· Μετά την πρώτη εβδομάδα οι ευπαθείς ομάδες που έχουν υποκείμενη νόσο και παρακολουθούνται χρονίως από το Νοσοκομείο , θα έχουν την δυνατότητα κατά προτεραιότητα να εμβολιαστούν στο Νοσοκομείο παρακολούθησης τους.

3

ο

. Η Οργάνωση εκπαίδευσης των συνεργείων εμβολιασμού θα γίνει με βάση έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αποσταλεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι 10.11.09

 

4ο : Το προσωπικό των υπολοίπων δομών Υγείας θα εμβολιαστεί ως εξής:

α, Το προσωπικό των Ιδιωτικών Κλινικών και Θεραπευτηρίων (κάτω των 150 κλινών) θα εμβολιαστεί στο πλησιέστερο Δημόσιο Νοσοκομείο προσκομίζοντας κατάσταση του προσωπικού που επιθυμεί να εμβολιαστεί .

β. Για τους ιδιώτες γιατρούς και οδοντιάτρους οι αντίστοιχοι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί σύλλογοι στους οποίους ανήκουν θα ενημερώσουν με αναλυτικές καταστάσεις τις αντίστοιχες Διοικήσεις των Νοσοκομείων, προκειμένου να γίνει ο εμβολιασμός .

γ. Το προσωπικό του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν θα εμβολιαστεί στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλλένειο Μπενάκειο (ΕΕΣ).

δ. Το ΩΝΑΣΕΙΟ Κ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και το Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και τα Γενικά Ιδιωτικά θεραπευτήρια άνω των 150 κλινών θα ακολουθήσουν το ίδιο πρωτόκολλο με εκείνο των Δημόσιων Νοσοκομείων.

ε. Η τήρηση του λογισμικού σε κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο των Νοσοκομείων θα γίνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

5ο: Αποζημίωση εμβολιαστικών Συνεργείων.

Το προσωπικό (συνεργεία εμβολιασμού) που θα απασχοληθεί θα αποζημιωθεί σύμφωνα με την 2/ 54503/0022/17-4-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών απόδεσμευμένους γι΄αυτό το σκοπό πόρους από τον προϋπολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ.

6. Καλούνται οι Διοικητές των Νοσοκομείων μέχρι 5.11.09 εγγράφως να ενημερώσουν :

Α. Τη συγκρότηση και την σύνθεση της επιτροπής πανδημίας της γρίπης.

Β. Τον ορισμό της ομάδας παραλαβής φύλαξης και διακίνησης των πανδημικών εμβολίων γρίπης με υπεύθυνο το Δ/ντή του Φαρμακείου.

Γ. Μέχρι 10.11.09 την συγκρότηση και σύνθεση των συνεργείων εμβολιασμού. »