Υπ. Υγείας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

p> 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03.09.2008

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   

    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

   

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

    Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3

    Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα

    Τηλέφωνο: 213 2010559

    Fax: 210 6459919

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Με αφορμή δημοσιεύματα εφημερίδων θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

    Ουδεμία εγκύκλιος την οποία εξέδωσε η Ε.Π.Υ αναφέρεται σε εκ των υστέρων έγκριση προμηθειών που θα πραγματοποιήσουν οι διοικητές για επείγουσες ανάγκες των νοσοκομείων. Όπως αναφέρεται ρητώς στην εγκύκλιο με αριθμό Πρωτοκόλλου 1509/8.7.2008 « ..οποιαδήποτε προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου στο βαθμό που σχετίζεται αυτή με την προστασία της ζωής ή και της ασφάλειας ασθενών και προσωπικού, θα ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ από την Ε.Π.Υ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, ή τυπικά θα μπορεί να ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ σε εσάς εκ των υστέρων (π.χ. μετά το πέρας κατεπείγοντος χειρουργείου). Έτσι τα νοσοκομεία μπορούν να εξυπηρετούνται από τους προμηθευτές τους άμεσα, έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση που απαιτεί ο νόμος».

    Είναι λοιπόν σαφές ότι μοναδική μας μέριμνα είναι η υγεία των Ελλήνων πολιτών και η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Για την διασφάλιση αυτών των πρωταρχικών αγαθών προσπαθήσαμε να παρακάμψουμε τη γραφειοκρατία, τηρώντας ταυτόχρονα τον νόμο.

    Σε άκρως επείγουσες περιπτώσεις χορηγείται τηλεφωνικά η έγκριση αιτημάτων Διοικητών Νοσοκομείων και ακολουθεί η τυπική έγγραφη έγκριση, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας των πολιτών, την αποφυγή της γραφειοκρατίας και πάντοτε στα πλαίσια του νόμου.

    Σύμφωνα με διευκρίνιση του Προέδρου της Ε.Π.Υ. κου Ευάγγελου Αραμπατζή, βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η διαφύλαξη της νομιμότητας, των δαπανών των φορολογουμένων και κυρίως της υγείας των πολιτών. Με βάση αυτά και για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές η Ε.Π.Υ. έλαβε την απόφαση να παρακάμψει τη γραφειοκρατία, δίνοντας άμεσες εγκρίσεις σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί η πολεμική που εξαπολύεται εναντίoν της Ε.Π.Υ., όταν όλοι οι Έλληνες πολίτες συμφωνούν ότι η γραφειοκρατία δύναται συχνά να αποτελέσει τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία κρατικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται με ευθύνη απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κυρίως με γνώμονα την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.

   

    Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Τύπου της Ε.Π.Υ. (κα ¶ντζυ Σταθάτου τηλ. 6948000088)

   

   

    Εκ του γραφείου Τύπου