ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Δελτίο τύπου σχετικά με τη διαπραγμάτευση με την ΟΕΝΓΕ

p>    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    ΤΗΛ 2105205291

    2105200738

   

    Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

   

   

    Μετά από δύο σχεδόν χρόνια διαβουλεύσεων μεταξύ της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε συνέχεια των τελευταίων συνομιλιών με την ηγεσία του Υπουργείου, με κορυφαία αυτή της 4 Νοεμβρίου 2008 με τον Υπουργό κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, η ΟΕΝΓΕ, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της στις 5/11/2008, αποδέχεται την τελική πρόταση του Υπουργού Υγείας. Στόχος είναι η υπογραφή κλαδικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2008.

    Ήδη, την Τετάρτη συνέρχεται μεικτή Ομάδα Εργασίας Υπουργείου-ΟΕΝΓΕ, προκειμένου να συνταχθεί το περιεχόμενο της κλαδικής συμφωνίας.

    Σημειώνεται, ότι με την κλαδική συμφωνία εναρμονίζεται απόλυτα το ωράριο και οι εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών, με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επιβάλλονται – όπως η κοινοτική οδηγία δίνει τη δυνατότητα – κυκλικά και ελαστικά ωράρια, ούτε ελαστικές σχέσεις εργασίας αλλά ούτε και εντατικοποίηση της εργασίας των γιατρών.

    Ειδικότερα:

    · Το πρωινό συνεχές οκτάωρο εργασίας γίνεται επτάωρο και χορηγείται ρεπό μετά από κάθε ενεργό εφημερία.

    · Προσλαμβάνονται 4.500 νέοι γιατροί πέραν των σήμερα υπηρετούντων στα επόμενα δύο χρόνια (1.200 ειδικευόμενοι, 3.300 Επιμελητές Β΄ σε οργανικές θέσεις). Μέσα στο 2009 θα γίνουν 2.000 προσλήψεις, από τις οποίες όπως έχει διευκρινιστεί καμία δεν θα αφορά θέση επικουρικού, θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Από την αρχή του δεύτερου εξαμήνου (1/07/09) κανείς γιατρός στη χώρα (ειδικός ή ειδικευόμενος) δεν θα εξαναγκάζεται να εκτελεί πάνω από 7 έως 8 ενεργείς εφημερίες τον μήνα. Ο καθορισμός των αναγκών των προσλήψεων θα γίνεται από κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ, ώστε να στοχεύουν υποστελεχωμένα τμήματα.

    · Αναδιαρθρώνεται η διαδικασία οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών από τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού σε πολυδιευθυντικό σύστημα. Ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή σταδιακά καταργείται. Η ατομική εξέλιξη θα γίνεται από τον βαθμό του Α΄ στον βαθμό του Διευθυντή. Μετά τη συνταξιοδότηση των σημερινών οργανικών διευθυντών, η εκλογή του συντονιστή Διευθυντή θα γίνεται με δημοκρατικό τρόπο.

    · Αναδιαρθρώνονται τα Συμβούλια Κρίσεων, Προσλήψεων και Αξιολογήσεων των γιατρών με την κατάργηση των ΣΚΕΙΟΠΝΙ και την εισαγωγή νέων διαδικασιών πρόσληψης περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα.

    · Το επίδομα βιβλιοθήκης παύει να φορολογείται.

    · Οι πρώτες και μέχρι τέσσερις εφημερίες για τους ειδικευμένους και μέχρι έξι για τους ειδικευόμενους σε εθελοντική βάση, φορολογούνται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%. Οι πέρα αυτών, είναι αφορολόγητες.

    · Αυξάνεται ο βασικός μισθός των ειδικευομένων, των Επιμελητών Β΄ των Επιμελητών Α΄ και των Διευθυντών, σε επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί, αυξανόμενο συγχρόνως και το χρονοεπίδομα. Στους ειδικευόμενους επιπρόσθετα χορηγείται αύξηση στο νοσοκομειακό επίδομα κατά 90 ευρώ.

    · Καταργούνται διατάξεις που καθορίζουν οροφή (πλαφόν) στις αθροιστικές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ.

    · Το επίδομα εφημέρευσης των Διευθυντών Α΄ ζώνης που μελλοντικά θα είναι Συντονιστές Διευθυντές Α΄ ζώνης να έχει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τις πάνω από τις 4 εφημερίες των υπολοίπων γιατρών. Δηλαδή το 50% να είναι αφορολόγητο

   

    Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και τομή που επετεύχθη από την ίδρυση του ΕΣΥ, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομίας αλλά και του «υψηλού αισθήματος ευθύνης των νοσοκομειακών γιατρών απέναντι στη δημόσια υγεία και το κοινωνικό σύνολο», όπως η ίδια η ΟΕΝΓΕ αναφέρει στην απόφασή της στις 5/11/2008, που κοινοποίησε επισήμως προς τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Οικονομίας.