Υπ Υγείας: για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων Παιδιού.

p>Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

        «Στην εποχή της παγκοσμιότητας που ζούμε, καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ μια σύγχρονη, στοχευμένη και αποτελεσματική ανθρωποκεντρική στρατηγική, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται το παιδί και οι νέοι.

        Εκείνοι άλλωστε αποτελούν το αισιόδοξο μέλλον κάθε κοινωνίας, και χρέος της οργανωμένης πολιτείας είναι να διαμορφώνει ένα περιβάλλον ασφάλειας και υγιούς ενηλικίωσης των παιδιών που θα είναι αύριο οι πρωταγωνιστές της ζωής. 

    Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δρομολογεί μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και οργανώσεις, ενθαρρύνοντας συγχρόνως ατομικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης πολιτών, του εθελοντικού κινήματος και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

    Η κυβέρνηση ψήφισε νόμο ο οποίος περιλαμβάνει πρόνοιες και δικαιώματα που θα διευρύνονται, για τις οικογένειες οι οποίες αποκτούν τρίτο παιδί. 

    Συμπληρωματικά προς τα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαϊα Κυριακού», εγκαινιάζεται το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η ανέγερση του οποίου πραγματοποιείται σε έκταση που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής ¶μυνας. 

    Με τη συμμετοχή των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Γενικών Γραμματέων Νέας Γενιάς και Εκπαίδευσης Ανηλίκων, των Ινστιτούτων Υγείας Παιδιού και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unicef ιδρύθηκε και λειτουργεί το Δίκτυο για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά. Συγχρόνως, επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη και στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. 

    Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπτύσσει μια εκτεταμένη επικοινωνιακή εκστρατεία, που έχει ως στόχο την περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, αναφορικά με τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το παιδί στον σύγχρονο κόσμο. 
    Συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των παιδιών με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, και το οποίο αποτελεί την πρώτη μορφή κοινωνικής οργάνωσης που γνωρίζoυν, είτε πρόκειται για την οικογένειά τους, είτε για το σχολείο, είτε για τον φιλικό κύκλο τον οποίο αναπτύσσουν».