ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

p>    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Τηλ. 210.5205291-210.5200738

   

   

    Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

    Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

    ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   

    Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζεται, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, ότι δεν θίγεται σε καμία περίπτωση, ο θεσμός λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, στα δημόσια νοσοκομεία.

   

    Σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), τονίζεται ότι:

   

    «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του πρόσφατου Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄184), οι προβλεπόμενοι πόροι από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι δαπάνες και οι τρέχουσες υποχρεώσεις των Ειδικών Λογαριασμών αυτών, καθώς και τα προβλεπόμενα για το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ποσοστά διατηρούνται σε ισχύ και περιέρχονται στον προϋπολογισμό του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος, του οποίου αποτελούν έσοδο ή δαπάνη ανάλογα με την περίπτωση».

   

    Παράλληλα, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι:    

    «Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3697/2008 δεν θίγει το θεσμό λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, ούτε ως προς τα έσοδά τους, ούτε ως προς τις υποχρεώσεις τους. Απλά καταργεί τον ειδικό λογαριασμό, που, όπως είναι φυσικό, δεν επηρεάζει την ουσία και το σκοπό του θεσμού αλλά αφορά στον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, προκειμένου να εναρμονισθεί προς τις γενιές λογιστικές αρχές που επιβάλλουν ενιαία εμφάνιση των εσόδων και εξόδων κάθε φορέα, με στόχο την ενίσχυσης της διαφάνειας».

   

    Κατά συνέπεια κανένα πρόβλημα δεν υφίσταται για τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και ήδη απεστάλη σχετική εγκύκλιος προς όλα τα νοσοκομεία και τις συντεταγμένες μονάδες υγείας σε όλη την επικράτεια.