ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Απάντηση Υπουργείου Υγείας σε επιστολή διαμαρτυρίας ιατρών

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Τηλ. 210.5205291-210.5200738

   

   

   

    Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

   

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Σε απάντηση της «ανοικτής επιστολής – διαμαρτυρίας» των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων, Αθηνών κ. Σ. Ρηγάκη, Θεσσαλονίκης κ. Α. Νικολαϊδη και Πειραιώς κα. Β. Αμεμοδουρά, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

   

    « Το προεδρικό διάταγμα για τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπήρξε αντικείμενο διαβουλεύσεων από ειδική επιτροπή υπό τον τ. υφυπουργό κ. Α. Γιαννόπουλο το 2005 – 2006, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εστάλη από τον τ. υφυπουργό στο Συμβούλιο Επικρατείας, για επεξεργασία και δημοσίευση.

   

    Όταν ο κ. Αβραμόπουλος ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας, οι ιατρικοί σύλλογοι ζήτησαν περαιτέρω διαβούλευση επί του περιεχομένου του Προεδρικού Διατάγματος, κάτι που ο υπουργός απεδέχθη, με δεδομένη τη σπουδαιότητά του για τους ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας

   

   

   

    Για τον σκοπό αυτό το σχέδιο της τροποποίησης του Διατάγματος αποσύρθηκε προσωρινά και αξιολογήθηκαν εκ νέου οι ρυθμίσεις του . Ειδικά για την απάλειψη της πρόβλεψης περί της υποχρέωσης ο κάτοχος του 51% του μετοχικού κεφαλαίου κάθε εταιρείας Πρωτοβάθμιου Φορέα Υγείας να είναι γιατρός, αυτή έγινε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία θεωρήθηκε ότι η διάταξη αυτή υπερέβαινε τη σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση. Δεν ήταν λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού να τη διατηρήσει, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε ούτως ή άλλως ανέφικτη την εφαρμογή της καθώς και την ενσωμάτωση στο Προεδρικό Διάταγμα όλων των βελτιωτικών ρυθμίσεων που έχουν γίνει αποδεκτές και τις επιζητά το σύνολο των επαγγελματιών του χώρου της Υγείας.

   

    Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εξάλλου τη θεσμική και αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση να παρεμβαίνει και να εξασφαλίζει τους όρους για την παροχή των αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας. Για τον σκοπό αυτό ρητά προβλέπεται, ότι καμία εταιρεία Πρωτοβάθμιου Φορέα Υγείας, ανεξάρτητα από την εταιρική και μετοχική της σύνθεση, δεν μπορεί να παράσχει υπηρεσίες υγείας χωρίς την εποπτεία και έλεγχο ιατρού, που είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος.

   

    Το Υπουργείο Υγείας είναι ο εγγυητής της ασφαλούς και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και λαμβάνει κάθε αναγκαίο για τον σκοπό αυτό μέτρο. Η κατοχή των μετοχών στις κεφαλαιουχικές εταιρείες στον χώρο της υγείας και οι συναλλαγές για τη διακίνησή τους δεν έχουν καμία σχέση με το ιατρικό λειτούργημα, αλλά αποτελούν επιχειρηματικές πράξεις, που εξυπηρετούν εμπορικούς και μόνο σκοπούς και συμφέροντα.