ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

p> 

    Γραφείο Τύπου

    210 – 52.05.290-1

    Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Με σχετική υπουργική απόφαση διορίζονται τετρακόσιοι εξήντα οκτώ (468) αγροτικοί γιατροί.

   

    Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τετρακόσιους έναν (401) υπόχρεους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, δύο (2) υπόχρεους ιατρούς σε πλοίο, είκοσι τέσσερις (24) γενικοί ιατροί και σαράντα έναν (41) ιατρών με θητεία σε θέση αγροτικού ιατρού.