ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΟΜΙΛΙΑ ΥΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Αθήνα, 06 Απριλίου 2009

   

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   

    ΟΜΙΛΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

    ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

    «HEALTHWORLD»

    ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

    ΜΕ ΘΕΜΑ:

    «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

   

    6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

   

    «Η συνάντηση αυτή, που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, χαρακτηρίζεται εξαρχής ιδιαίτερα σημαντική. Και για την οικονομία αλλά και για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας.

   

    Είχαμε την ευκαιρία στο παρελθόν, να αναφερθούμε σε πολλές από τις πτυχές των μεγάλων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας. Μία δε, εκ των παραμέτρων είναι και το πεδίο του φαρμάκου.

   

    Τα τελευταία τρία χρόνια, που είμαι Υπουργός Υγείας, συνεργάστηκα αγαστά και μέσα σε πνεύμα καλοπιστίας με όλους τους φορείς. Και θέλω να πιστεύω, ότι κάναμε κάποια βήματα μπροστά. Σίγουρα όμως, δεν λύσαμε τα προβλήματα. Αυτή η υπόθεση θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια, θέλει επιμονή σε συγκεκριμένους στόχους. Και αυτή είναι η αποστολή της πολιτείας. Η χάραξη δηλαδή, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, έτσι ώστε όλοι οι παράγοντες, να ξέρουν προς τα που θέλει να κατευθυνθεί η πολιτική μας.

   

    Αυτό προϋποθέτει έναν ανοιχτό και διαρκή διάλογο. Και νομίζω, ότι αυτή η σημερινή πρωτοβουλία, σε αυτό συμβάλλει. Δίνει όμως και μια δυνατότητα. Να δώσουμε το στίγμα των σκέψεών μας, των πολιτικών, των δράσεών μας και των πρωτοβουλιών μας.

   

    Κύριο κριτήριο των επιλογών μας στη διαμόρφωση και υλοποίηση της φαρμακευτικής μας πολιτικής, είναι η αντιμετώπιση του φαρμάκου ως κοινωνικού αγαθού αλλά και ως βιομηχανικού προϊόντος.

   

    Για τον σκοπό αυτό, εξασφαλίσαμε την πρόσβαση όλων των πολιτών αλλά και των κατοίκων της χώρας στα πλέον σύγχρονα φαρμακευτικά προϊόντα, χωρίς άκριτους περιορισμούς και αποκλεισμούς.

   

    Προάγουμε έτσι την υγεία του πληθυσμού, την ποιότητα της ζωής του, την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του, που με τη σειρά τους αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση και την ενδυνάμωση κάθε αναπτυξιακής πολιτικής.

   

    Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας, η ανάπτυξη μιας χώρας, περνάει μέσα από το κοινωνικό κράτος. Και το αισθάνεται ο πολίτης, μονάχα εάν νοιώθει ασφαλής μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Πάντοτε έλεγα και επιμένω, ότι στόχος μιας κυβερνητικής πολιτικής -ιδιαίτερα δε κάτω από τις κρίσιμες συνθήκες, που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον- είναι η κοινωνική ασφάλεια. Να νοιώθει δηλαδή ο πολίτης, ο κάτοικος, ο επισκέπτης, ο επενδυτής, ασφαλής σε ένα κοινωνικό, επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Και βάση αυτής της αίσθησης της ασφάλειας, δεν είναι παρά η υγεία.

   

    Παράλληλα όμως, επεξεργαζόμαστε διαρκώς όρους και δικλείδες για τον περιορισμό και την εξάλειψη της ασυδοσίας στη συνταγογράφηση των φαρμάκων και την αδικαιολόγητη επιβάρυνση των Ασφαλιστικών Ταμείων.

   

    Μία επιβάρυνση, που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους και αποτελεί ευθεία απειλή, για τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και της δημοσιονομικής προοπτικής μας.

   

    Πέραν από τις καταχρηστικές πρακτικές, η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, που είναι μια αναντίρρητη πραγματικότητα, οφείλεται σε μια σειρά από αντικειμενικούς παράγοντες, με χαρακτηριστικότερους την επαύξηση του προσδόκιμου ζωής και την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μεθόδων, εξελιγμένων και ακριβότερων φαρμακευτικών αγωγών.

   

    Οι ίδιοι βέβαια παράγοντες, που συντελούν στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, συμβάλλουν και στην ποιοτική βελτίωση και ενίσχυση της παραγωγικότητας του πληθυσμού.

   

    Το γεγονός αυτό έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη και την εξοικονόμηση δαπανών, που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούνταν για την αντιμετώπιση σοβαρότερων προβλημάτων υγείας, που η χορήγηση νέων φαρμάκων αποτρέπει.

   

    Ζητούμενο λοιπόν και στόχος των επιλογών μας είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης ισορροπίας, που θα εξασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον ασθενή, το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία, μέσα από την αποδοτική αξιοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

   

    Για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών και της ασυδοσίας στη συνταγογράφηση και την εμπορία φαρμάκων, προχωρήσαμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Σε θεσμικές ρυθμίσεις, που αντιμετωπίζουν καίρια τους παράγοντες της παθογένειας. Δεν χτυπάμε δηλαδή το φαινόμενο, χτυπάμε τα αίτια που το προκαλούν. Προβλέψαμε την εκπόνηση των διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων από το ΚΕΣΥ, που σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές ομάδες φαρμάκων, που συντάσσει ο ΕΟΦ και την οργάνωση και λειτουργία του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, βάζουν φραγμό στην ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση και διασφαλίζουν, ότι κανένα φάρμακο δεν θα χορηγείται για ασθένεια άσχετη με αυτή του ασφαλισμένου.

   

    Και δεν έχετε, παρά να ρίξετε μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν, για να αντιληφθείτε, τι εννοώ με αυτές τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνουμε. Αυτά έλεγα πριν από τρία χρόνια, όταν χαρακτήριζα το τοπίο της υγείας κατακερματισμένο, άναρχο, ανοικοκύρευτο και, εκ των πραγμάτων, διεφθαρμένο.

   

    Βάζουμε, πέραν όλων αυτών, νέους όρους για τις δαπάνες που καταβάλουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία για τα ακριβά φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης, καθώς και για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασθενείς των ιδιωτικών κλινικών.

   

    Εξοικονομούμε έτσι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, που μέχρι σήμερα αναλώνονταν για σκοπούς ξένους με το συμφέρον του ασθενούς και την ενδυνάμωση της φαρμακευτικής έρευνας.

   

    Με μέτρα που αποσκοπούν στη διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά παράνομες πρακτικές εμπορίας κουπονιών, που προκαλούν επαχθείς και αδικαιολόγητες δαπάνες στα ασφαλιστικά ταμεία και δημιουργούν προβλήματα και στο εξαγωγικό εμπόριο.

   

    Με την πρόβλεψη σε πρόσφατο νόμο μας, για απόδοση από τις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία του 3% από τη λιανική τιμή των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, εξασφαλίζουμε περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση και βοηθούμε τη φαρμακοβιομηχανία να αναδείξει και τον κοινωνικό της ρόλο, ως μια ειδικότερη έκφανση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της. Γιατί η προσφορά των Ελληνικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων στην εθνική οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη, τόσο ως πραγματικότητα όσο και ως προοπτική.

   

    Εμείς θέλουμε τις ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, να αναπτύσσουν τις πρωτοβουλίες τους στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και αλλού, με το κράτος να ρίχνει προγεφυρώματα. Και με όρους εσωτερικής συνεργασίας, να εγγυώνται την αξιοπιστία της σχέσης τους με την ελληνική πολιτεία.

   

    Τα τελευταία χρόνια κάναμε βήματα μπροστά. Και θα ήθελα να εξάρω δημόσια, τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και από τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τον ΣΦΕΕ.

   

    Χαιρέτισα παλαιότερα από το βήμα αυτό, την πρωτοβουλία για τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Εκείνο που απομένει είναι όλο αυτό το θεωρητικό σχήμα, να αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη. Θέλουμε τις ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, συμμάχους μας στην κοινή μας προσπάθεια για την εμπέδωση της διαφάνειας, για ένα γερό χτύπημα στην καρδιά της παθογένειας του χώρου της υγείας, που ήταν η αδιαφάνεια και η διαφθορά, και βεβαίως, για τη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για την πολιτική υγείας.

   

   

    Σήμερα στις Ελληνικές Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι και ένα σπουδαίο τμήμα του επιστημονικού μας δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

   

    Οι Ελληνικές Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις εξάγουν σε περισσότερες από 60 χώρες και πραγματοποιούν το 45% των συνολικών επενδύσεων της Ελληνικής Χημικής Βιομηχανίας.

   

    Το έργο και την αποστολή τους, που είναι κυρίαρχης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, στον ιδιαίτερα ποιοτικό και απαιτητικό τομέα της οικονομίας της γνώσης, είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε και να διευκολύνουμε.

   

    Η ενδυνάμωση των κλινικών μελετών με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τον σκοπό αυτό, με παράλληλη διασφάλιση όλων των επιστημονικών εχεγγύων, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

   

    Στόχος μας είναι να πετύχουμε, ένα τμήμα των τεραστίων κονδυλίων, που η φαρμακοβιομηχανία δαπανά σε παγκόσμια κλίμακα για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, να επενδυθεί στη χώρα μας.

   

    Η Ελλάδα, για λόγους που δεν είναι της στιγμής να αναλύσουμε, έχει χάσει πολλά τρένα, κυρίως μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει όμως, ένα πεδίο δόξης λαμπρόν. Και αυτός, είναι ο χώρος ο δικός σας. Στον οποίον, εάν συντονίσουμε τις ενέργειές μας, εάν ενθαρρύνουμε και στηρίξουμε την έρευνα, με ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας τέτοιων πολιτικών, εάν φέρουμε πιο κοντά όλους τους παράγοντες της υγείας -και χάρις στη δυναμική, που έχει αναπτύξει αυτός ο χώρος τα τελευταία χρόνια με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό- και με όλα αυτά να συντονίζονται από την ελληνική πολιτεία, τότε η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί πρωτοπόρος σε διεθνή κλίμακα.

   

    Εκείνο που απαιτείται, είναι ένα νέο νομικό πλαίσιο, που να διασφαλίζει αυτές τις πολιτικές και να τους ανοίγει ορίζοντες. Και αυτή είναι μια πρωτοβουλία, που μπορεί και θέλει να αναλάβει η ελληνική πολιτεία. Και αυτό εκφράζει και μία από τις βασικές στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Η εξωστρέφεια δηλαδή αυτού του χώρου, σε συνδυασμό με μία νέα αντίληψη για την οικονομική πολιτική και την επιχειρηματική διπλωματία της χώρας μας στο ευρύτερο γεωγραφικό, γεωοικονομικό και γεωστρατηγικό τοπίο, που κινούμαστε.

   

    Στρατηγικός μας σύμμαχος στην προσπάθειά μας αυτή, πέρα από τη νομοθετική μας παρέμβαση, είναι οι επιστήμονές μας, με αναγνώριση και παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   

    Επιστήμονες, που πήραμε την πρωτοβουλία τον προηγούμενο χρόνο, με τη δημιουργία του αντίστοιχου δικτύου, να τους φέρουμε πιο κοντά στην Ελλάδα. Και με χαρά διαπιστώνουμε, ότι επιθυμία τους είναι να ανοίξουν διαύλους συνεννόησης, επικοινωνίας και επαφής, με τους συναδέλφους τους επιστήμονες στην Ελλάδα.

   

    Σας τα λέω όλα αυτά, γιατί θέλω να αντιληφθείτε, πώς σκεφτόμαστε εμείς στο Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως, έχουμε μια σειρά από μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε θέσει όμως ως στόχους, το γενικότερο νοικοκύρεμα του χώρου της υγείας, τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος για τα νοσοκομεία μας. Προωθούμε προγράμματα για την εμπέδωση της διαφάνειας, με το νέο σύστημα προμηθειών. Έρχεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα η Πρωτοβάθμια Φροντίδα, που θα είναι μια επανάσταση στο χώρο του ΕΣΥ.

   

    Και επιτρέψτε μου να κάνω μια κριτική στο παρελθόν, χωρίς να ονοματίζω κανέναν. Ότι όλα αυτά θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της ιδρυτικής πράξεως του ΕΣΥ το 1981. Πολλά θα είχαν αποφευχθεί. Και σήμερα η Ελλάδα θα κατείχε μία ακόμη πιο ξεχωριστή θέση στο χώρο της υγείας. Με όλους τους συντελεστές να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον συμμαχίας και συναντίληψης, για να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι.

   

    Σήμερα, που προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες τομές, ξέρουμε, ότι προσκρούουν σε εμπεδωμένα μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψουμε σε καμιά πίεση. Και ξέρουμε πολύ καλά στο Υπουργείο -ιδίως τον προηγούμενο χρόνο, όταν περνούσαμε το νόμο για τις προμήθειες- τι σημαίνει πίεση σε μια κυβέρνηση. Το ξεκαθαρίζω αυτό, για να είναι καθαρές οι σχέσεις μας, δεν εννοώ με εσάς, εννοώ με όλους εκείνους, που παρακολουθούν τις εργασίες αυτής της συνάντησης.

    Διότι είναι δεδηλωμένη η βούληση και η απόφασή μας να βάλουμε τάξη σε αυτό το άναρχο περιβάλλον και να το μετατρέψουμε σε ένα περιβάλλον τάξης, ασφάλειας και πάνω απ΄ όλα ελπίδας, για τον ευρύτερο χώρο της υγείας.

   

    Η επίτευξη του στόχου μας, για ενδυνάμωση και ανάδειξη του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων από την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, πέραν από τα ευεργετικά οικονομικά αποτελέσματα που θα αποφέρει, θα δημιουργήσει ένα κεφάλαιο γνώσης, που αποτελεί κύριο παράγοντα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

   

    Όταν αναφερόμαστε στη δημόσια υγεία, μιλάμε για την κατεξοχήν έκφραση του κοινωνικού πολιτισμού. Τίποτα από εκείνα τα μεγάλα και τα σπουδαία, που κατά καιρούς ανακοινώνονται, δεν έχει πραγματική αξία και περιεχόμενο, εάν δεν αντανακλάται στο πεδίο που συναντιέται ο πολίτης ή ο κάτοικος αυτής της χώρας, στην πιο ευαίσθητη σχέση της ζωής του, με το οργανωμένο σύστημα της πολιτείας. Και που δεν είναι, παρά η υγεία.

   

    Και για να μην αδικούμε όλους εκείνους που προσπάθησαν στο παρελθόν, θα ήθελα δημόσια να επαναλάβω και μία πάγια θέση μου. Παρά τα όσα πρέπει να κάνουμε σήμερα, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει μία από τις καλύτερες θέσεις στον κόσμο, σε ό,τι αφορά τους δείκτες δημόσιας υγείας. Ούτε πανδημίες έχουμε, ούτε ασθένειες που να απειλούν τον πληθυσμό.

   

    Έχουμε συστήσει επιστημονικά όργανα, που είναι πραγματικά ισχυρά εργαλεία στα χέρια της πολιτείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. Αλλού όμως πάσχει το σύστημα.

   

    Και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παθογένειά του, όπως αυτή από μόνη της εξελίχθηκε, πέραν της βούλησης και της επιθυμίας των κυβερνήσεων -γιατί πρέπει να παραδεχτούμε, ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, που δεν έχει βάλει στόχο της το καλό του τόπου, όλες έχουν βάλει ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του ευρύτερου χώρου της υγείας- πρέπει να χαράξουμε στρατηγική, η οποία να οδηγεί σε μια νέα αρχιτεκτονική για την υγεία. Με ασφαλείς βάσεις και με ένα περιβάλλον, που με τη σειρά του θα διασφαλίζει κυρίως τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση. Σε εμάς έλαχε αυτός ο κλήρος. Σε άλλους στο παρελθόν, άλλες αποστολές ανατέθηκαν. Και σε άλλους, άλλες ενδεχομένως στο μέλλον. Πάντως εμείς, θα παραδώσουμε ένα ακόμα πιο διάφανο περιβάλλον στο χώρο της υγείας.

   

    Η εκπόνηση και υλοποίηση της φαρμακευτικής πολιτικής είναι μια διαρκής πρόκληση και αναγκαιότητα στην προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας, αποδοτικής διαχείρισης των δημοσιονομικών αναγκών και διαθεσίμων και ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, αναδεικνύοντάς την ως ένα βασικό παράγοντα στο διεθνές περιβάλλον.

   

    Στην υιοθέτηση των αποφάσεών μας και τη στάθμιση των επιλογών μας, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στις απόψεις των παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς, καθώς η υπόθεση της υγείας και της βιωσιμότητας των οργανισμών της, είναι μια υπόθεση εθνική, μια υπόθεση που αφορά την πορεία και τις τύχες όλων μας.

   

    Η υπόθεση της υγείας ξεπερνάει τα όρια βίου μιας ή πολλών κυβερνήσεων. Έχει να κάνει με το μέλλον της κοινωνίας, έχει να κάνει με τον κοινωνικό της πολιτισμό. Και με δεδομένη τη θέση, ότι κανείς δεν υπολείπεται σε κοινωνική ευαισθησία αλλά και σε βούληση, για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, νομίζω ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες.

   

    Ήδη, το Υπουργείο Υγείας εκπονεί προσεκτικά μια συγκροτημένη, ολοκληρωμένη πρόταση, που θα κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, έτσι ώστε να υιοθετηθεί η Εθνική Χάρτα της Υγείας. Οι κυβερνήσεις έρχονται και απέρχονται. Οι πολιτικές όμως και οι στρατηγικές για τα μεγάλα θέματα, είναι εκεί. Και πρέπει να κατευθύνουν προς το σωστό δρόμο τις πολιτικές μας για ευαίσθητες υποθέσεις, όπως αυτή της υγείας.

   

    Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να αντλήσουμε μαθήματα από το παρελθόν, πρέπει να σταθούμε με ειλικρίνεια πάνω στην πραγματικότητα, να δούμε που πάσχει το σύστημα και από κοινού όλοι να αποτολμήσουμε τη μεγάλη τομή, τη βαθειά μεταρρύθμιση, που θα παραδώσει στις επόμενες γενεές ένα καλύτερο περιβάλλον και επίπεδο υγείας στους Έλληνες πολίτες.

   

    Με αυτό το τελευταίο, εκπέμπω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Προς την ελληνική κοινωνία, πάνω απ΄ όλα, αλλά και προς το χώρο, όπου συναντιώνται και καλούνται να συνεργαστούν, όλοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την πολιτική υγείας στη χώρα μας. Και δεν σας κρύβω, ότι τα τρία τελευταία χρόνια, που έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, διαπίστωσα τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί, κυρίως, σε ό,τι αφορά στη νοοτροπία και τις αντιλήψεις. Διότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.

   

    Αυτό που βρήκαμε ήταν μία κατάσταση, που βόλευε πολλούς. Σημασία έχει, οι επίσημοι εκφραστές και φορείς, όλων των τομέων της υγείας, σε πιο βαθμό συναντιλαμβάνονται, συνεργάζονται και τελικά, συναποφασίζουν από κοινού με την πολιτεία για τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος.

   

    Είμαι βέβαιος, ότι αυτό θέλουν οι παράγοντες της υγείας, αυτό θέλουν οι παράγοντες του φαρμακευτικού χώρου, των επιχειρήσεων, το επιστημονικό μας δυναμικό, ακόμα και οι απασχολούμενοι στο χώρο της υγείας.

   

    Με αυτήν την αισιόδοξη προοπτική, θα ήθελα να χαιρετίσω αυτό το Συνέδριο. Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να αναδείξω και να σας παρουσιάσω την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία αταλάντευτα σε ένα στόχο προσβλέπει. Στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος υγείας, με όλους τους συντελεστές της, να εργάζονται και να συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

   

    Γιατί αυτό αποτελεί το υπέρτατο χρέος προς την ελληνική κοινωνία, προς όλους, προς τους κατοίκους και τους πολίτες αυτής της χώρας αλλά και προς τις νεότερες γενεές που περιμένουν από εμάς, να έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια ένα βήμα μπροστά. Τώρα δουλεύουμε όλοι για την κοινωνία, για τον τόπο, για την υγεία, για την πατρίδα μας.