ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Αθήνα, 4 Αυγούστου 2009

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Σε σύσκεψη του Εθνικού και Επιστημονικού Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση του Ιού της Νέας Γρίπης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2009 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα μέλη του Συμβουλίου εισηγήθηκαν ομόφωνα στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο – ο οποίος και έκανε δεκτή την εισήγηση – τα εξής:

   

    1. Ελεγχόμενη απελευθέρωση της κυκλοφορίας των αντιϊκών φαρμάκων εντός των επόμενων ημερών, για προληπτική και θεραπευτική χορήγηση έναντι του νέου στελέχους γρίπης Η1Ν1, σε όλο τον τομέα υγείας, με ευθύνη του ΕΟΦ για την επιτήρηση της συνταγογράφησης, η οποία θα πραγματοποιείται με ειδικό συνταγολόγιο.

    Η απόφαση αυτή, δεν επηρεάζει τη διατήρηση του στρατηγικού αποθέματος σε οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη που διαθέτει η χώρα, το οποίο παραμένει ως έχει.

    Δικλείδα ασφαλείας για τη συνταγογράφηση των αντιϊκών θα αποτελέσει ο συστηματικός έλεγχος, από τον ΕΟΦ και το ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΚΕΠΥ-ΣΕΥΠ, του ειδικού εντύπου χορήγησης, καθώς και της κατανομής και της κατανάλωσης των αντιϊκών.

    2. Στην ίδια διαδικασία ειδικού συνταγολογίου, θα ενταχθεί και η συνταγογράφηση του εμβολίου του πνευμονιοκόκκου των ενηλίκων.

   

    Για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω θα ζητηθεί και η συνδρομή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των κατά τόπους ιατρικών και φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας.

   

    3. Ενθαρρύνεται η χρήση των ταχέων διαγνωστικών δοκιμασιών για τους ιούς της Γρίπης, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού.

   

    4. Η ορθή εφαρμογή των οδηγιών διαγνωστικού ελέγχου και χρήση των φαρμάκων καθορίζεται από τους κλινικούς θεράποντες γιατρούς, οι οποίοι, με βάση τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε., θα φροντίζουν για την εξασφάλιση της υγείας των ασθενών, χωρίς την κατάχρηση στο διαγνωστικό έλεγχο και στην αντιϊκή θεραπεία.