Υπ Υγείας Θα τροποποιήσουμε το Νόμο 3730/08

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
ΤΗΛ 2105205291

   
2105200738

   

   
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009

   

   

   
Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξεδόθη σήμερα η ακόλουθη ανακοίνωση:

   

   
Ενόψει της εφαρμογής του νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας της
Ιατρικής Υπηρεσίας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το Υπουργείο Υγείας, δεν θα
προβεί στην πρόσληψη υπεράριθμων ειδικευόμενων ιατρών ως αμίσθων και θα
προβεί σε νέα νομοθετική ρύθμιση για την τελική επίλυση του ζητήματος
με την απόσυρση του αρθ.22 Ν3730/2008 . Ορίστηκε δε συνάντηση με την
Πολιτική Ηγεσία την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 ώρα 13.00 μμ.