ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- ΤΟ 96% ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ, ΠΟΥ ΕΞΩΦΛΗΘΗΣΑΝ ΤΟ 2003, ΗΤΑΝ ΠΛΑΣΤΕΣ

   

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Τηλ. 210.5205291-210.5200738

   

    Αθήνα, 8 Μαΐου 2009

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

   

    «Διενέργεια έρευνας και ελέγχου του ΣΕΥΥΠ στην περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΑΔ στον Πειραιά.

    «Το 96% των συνταγών του ΟΠΑΔ, που εξοφλήθησαν το 2003, είναι πλαστές».

    Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η έρευνα του ΣΕΥΥΠ στην περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΑΔ στον Πειραιά. Το ποσό που αναλογεί στις πλαστές συνταγές ανέρχεται περίπου σε 240.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό, επιβαρύνθηκε αδικαιολόγητα και παράνομα το δημόσιο ταμείο το 2003. Τα ποσά αυτά καταλογίζονται στους υπευθύνους, οι οποίοι και καλούνται να τα επιστρέψουν, πέραν των υπολοίπων νόμιμων συνεπειών που θα προκύψουν από την έρευνα του εισαγγελέα προς τον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα πορίσματα. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, πριν από 4 μήνες, καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το 2003 (για να μην υπάρξει παραγραφή) και καλύπτει και το 2008.

    Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε τη χρονιά εκείνη, πριν από τις εκλογές του 2004, κατάσταση που παραλάβαμε και διαχειριζόμαστε για την πλήρη εξάλειψή της με διαφάνεια και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο δημόσιο χρήμα και τον Έλληνα φορολογούμενο».