ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ « ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»


    Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

   

    Στον Οργανισμό πλέον της Σχολής προβλέπεται η δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος εκπαίδευσης στελεχών που θα αναλάβουν τη διοίκηση των Μονάδων Υγείας.

   

    Η φοίτηση στο Τμήμα θα διαρκεί ένα έτος. Κατά το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα σχετικά με τη διοίκηση των μονάδων υγείας μαθήματα στην ΕΣΔΥ, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο, με μέριμνα της ΕΣΔΥ, θα τοποθετούνται ως βοηθοί διοίκησης σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και μονάδες κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να εκπαιδευθούν ανάλογα.

   

    Οι διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των μονάδων κοινωνικής αλληλεγγύης θα επιλέγονται εφεξής μόνο από τους αποφοίτους αυτού του Τμήματος της ΕΣΔΥ, ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Αναβαθμίζονται έτσι δραστικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή για την επιλογή των διοικητών των μονάδων του ΕΣΥ που εμπεδώνεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη διοίκηση, διαχείριση και αποδοτικότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ.