ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ οι σύνεδροι πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας

p style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Οι σύνεδροι που συμμετέχουν στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας, όποιο διαθέτουν, Δημοσίου ή ΤΣΑΥ.

 

Το βιβλιάριο δεν είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.

Ο λόγος είναι να σφραγιστεί το βιβλιάριο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, ώστε να μην υπάρξει περιστατικό διπλοψηφίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκλογική διαδικασία που αφορά την ΑΔΕΔΥ.