Υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ τάσσεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Οι γιατροί του ΕΣΥ πρέπει να μείνουν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς της προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες.

Αυτή τη θέση εκφράζει ο ΠΙΣ μετά τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων, η οποία συγκλήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου στη Βέροια.

«Τυχόν χορήγηση δυνατότητας σε ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, όπως το περιγραφόμενο στο άρθρο 7, θα αποδιαρθρώσει τα Νοσοκομεία και ΚΥ του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ιατρούς που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες», σημειώνει ο ΠΙΣ σχετικά με το σχέδιο νόμου το οποίο έχει θέσει προς διαβούλευση το Υπουργείο Υγείας.

Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΠΙΣ, στο οποίο γίνεται αναφορά στα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα που απασχόλησαν την Ολομέλεια:

Δελτίο Τύπου 11-3-2024