Υπέρβαση 48ωρου

Να κι ένα καλό νέο:

Η υπό τον κ. Χρυσοχοΐδη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαθέτει χιούμορ!

Απόδειξη το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή.

Το συγκεκριμένο άρθρο παρατείνει χρονικά τη δυνατότητα υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το χιουμοριστικό του πράγματος βρίσκεται στο πόσο και στο λόγο που παρατείνει το Υπουργείο τη μη εφαρμογή του 48ωρου.

Εχουμε και λέμε:

– Την παρατείνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή για τρεις ολόκληρους μήνες.

– Ο λόγος είναι «η ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.»!!

Ισχυρίζονται λοιπόν ότι σε τρείς μήνες θα προσλάβουν τόσους γιατρούς στο ΕΣΥ, ώστε τα Τμήματα να αποκτήσουν στελέχωση, η οποία θα επιτρέπει την εφαρμογή του 48ωρου. Τουτέστιν θα προσλάβουν σε τρείς μήνες περί τους 5000 γιατρούς, ενώ στην προηγούμενη τετραετία δεν προσέλαβαν ούτε 1000.

Προσλήψεις βέβαια δε θα κάνουν, αφού δεν έκαναν προκηρύξεις. Αλλά τουλάχιστον το αντισταθμίζουν με  «θετική ψυχολογία», η οποία ευελπιστούν να μεταδοθεί στο ΕΣΥ που καταρρέει και να δημιουργήσει καταστάσεις ευφορίας.

Δείτε τη ρύθμιση, όπως καταγράφεται στο Νομοσχέδιο:

«Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η δυνατότητα υπέρβασης του σαρανταοκταώρου υφίσταται έως την 31η.12.2023.».