Υποστήριξη στο ΑΧΕΠΑ

div class=”post hentry” itemscope=”itemscope” itemtype=”http://schema.org/BlogPosting”>

 
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: Διοίκηση ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Συντονιστές Δ/ντές όλων των Επιστημονικών Τμημάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
                              Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης
                              Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
                              Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
                              Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
                              Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλονίκης
                              Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Επίσχεση εργασίας ιατρών στο ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Περίλυποι παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες το μένος της επίθεσης του Ιατρού και διοικητή του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» εναντίον των συναδέλφων του που βρίσκονται νόμιμα σε επίσχεση εργασίας. Οι ημέρες που ο ίδιος ασκούσε επίσχεση εργασίας και υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των εργαζομένων φαντάζουν πολύ μακρινές σε σχέση με την ανάγκη αυστηρής τήρησης των οδηγιών συρρίκνωσης του Ε.Σ.Υ. από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας.
Δικαστικές εγκλήσεις συνδικαλιστών Ιατρών, νομοθετικές επινοήσεις για μη αναγνώριση της Ειδικότητας σε Ειδικευόμενους Ιατρούς που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, αυθαίρετες και ποινικά κολάσιμες πρωτοβουλίες σχετικά με την μη πληρωμή των μισθών Ειδικευμένων Ιατρών που τελούν υπό επίσχεση εργασίας, και ποικίλες προσπάθειες υπονόμευσης του νομίμου δικαιώματος των Ιατρών στην επίσχεση εργασίας περιγράφουν την καθημερινή ενασχόληση της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» με την επίλυση του προβλήματος της υπερημερίας της για τις δεδουλευμένες εφημερίες.
Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί και οι Σύλλογοι από τους οποίου εκπροσωπούνται καταγγέλλουν την έκνομη συμπεριφορά αυτή της διοίκησης του ΓΝΠΘ «ΑΧΕΠΑ» απέναντι στους εργαζόμενους και ζητούν από την Εισαγγελία και τους συλλογικούς συνδικαλιστικούς φορείς την άμεση παρέμβασή τους. Παράλληλα ζητάμε λύση στην  παράνομη καθυστέρηση επί μηνών της αποπληρωμής των εφημεριών, γεγονός που οδηγεί τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, σε αυτή την δεινή οικονομική συγκυρία της Ελλάδας, σε οικονομική και ηθική εξαθλίωση με αδυναμία ικανοποίησης βασικών βιοτικών τους αναγκών.
Στηρίζοντας την απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, οι Ειδικευόμενοι Ιατροί θα καταγγέλλουν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οποιαδήποτε προσπάθεια διοικητικού υπάλληλου ή Ειδικευμένου Ιατρού για εκφοβισμό ή εκβιασμό Ειδικευόμενου Ιατρού. Πέραν της φυσικής μας παρουσίας στις συγκεντρώσεις και συνελεύσεις των Ειδικευομένων Ιατρών του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», οι παρακάτω Ειδικευόμενοι Ιατροί προσφέρουν την οικονομική και νομική υποστήριξη των αναγκών τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους και της αξιοπρέπειάς τους.

1. Ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
2. Τριμελής Επιτροπή Ειδικευομένων Ψ.Ν.Α. "ΔΑΦΝΙ"