ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- Εγκύκλιος του για την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων

    Εγκύκλιο, σχετικά με την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και τη διευκόλυνσή τους, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα, υπέγραψε σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

    Στην εγκύκλιο, με θέμα: «Επιμορφωτικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους στο Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο», ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, «η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους» και προσθέτει ότι η επιμόρφωση μπορεί να είναι και με τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, ενώ σημειώνει και ότι «η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική».

    Συμπληρώνει δε ότι «το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα δια βίου κατάρτισης για δημοσίους υπαλλήλους εγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τα προγράμματα αυτά, προσθέτει, απευθύνονται σε υπαλλήλους των Υπουργείων, Περιφερειών και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

    Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των υπαλλήλων στα επιμορφωτικά προγράμματα, ο υπουργός Εσωτερικών ζητά από τις υπηρεσίες «να χορηγούν υπηρεσιακή άδεια απουσίας δυόμιση ωρών, πριν από την λήξη του πρωινού ωραρίου ή πριν από την έναρξη του απογευματινού ωραρίου των υπηρεσιών, στους υπαλλήλους οι οποίοι θα επιλεγούν για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών».