ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού 200 ατόμων στα νοσοκομεία

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Αθήνα, 13 Αυγούστου 2009

   

   

    Θέμα: Έγκριση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα για την πρόσληψη προσωπικού 200 ατόμων στα νοσοκομεία, πέραν του προβλεπομένου αριθμού προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί

   

    Την έγκριση πρόσληψης 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των νοσοκομείων, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.

   

    Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών και το προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι εν λόγω προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, γίνονται πέραν του προβλεπομένου αριθμού προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί.