Υπουργείο Οικονομικών: Στο ακέραιο η ιατρική κάλυψη πελατών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισάγονται στα νοσοκομεία και να πραγματοποιούν εξετάσεις χωρίς πρόβλημα

Στο ακέραιο ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης και εργαστηριακών εξετάσεων των ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ Πρόνοια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου διευκρινίζονται ότι:

Οι ασφαλιστικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης και εργαστηριακών εξετάσεων ισχύουν στο ακέραιο και οι δαπάνες τους καλύπτονται στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν, όπως και πριν, να εισάγονται στα νοσοκομεία και να πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους χωρίς κανένα πρόβλημα ενώ έχουν ενημερωθεί τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η εταιρεία ΑΣΠΙΣ Πρόνοια εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τη διαχείριση του διορισθέντος Επόπτη κ. Σπύρου Γριβογιάννη και οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να απευθύνονται από την Τετάρτη 30-9-2009 στην εταιρεία για την εξυπηρέτησή τους.