Υπουργείο Υγείας: Αποκαμρύνθηκε ο αντιπρόεδρος του ΠΙΚΠΑ

p>Υπ Υγείας

 
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008

   

   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
έχει απομακρυνθεί από την 28η Ιανουαρίου 2009 ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του
ΠΙΚΠΑ Βούλας, φυσίατρος κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, μετά την
δημοσιοποίηση των ονομάτων , σύμφωνα με το νόμο, των εμπλεκομένων στο
δίκτυο παιδικής πορνογραφίας.