ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διπλασιασμός αποδοχών για τους εργαζόμενους στο Ε.Σ.Υ. που μεταβαίνουν στα Νοσοκομεία της Β. Ελλάδας που πιέζονται – Στήριξη σε εθελοντική βάση και με γιατρούς ιδιωτικών Νοσοκομείων