Υπουργείο Υγείας: Δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις Διοικητών εποπτευόμενων φορών και Μονάδων ΥΥΚΑ

p>ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ -ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΥΚΑ

   

    Γραφείο Τύπου

    Τηλ : 210 5205291

   

   

   

    Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2009

   

   

   

    Στην ιστοσελίδα www.opengov.gr αναρτήθηκε σήμερα η δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών -Προέδρων , Αναπληρωτών τους και Μελών Δ.Σ εποπτευόμενων Φορέων και Μονάδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

   

    Πρόκειται για μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα διαδικασία που καθιέρωσε η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στο δημόσιο βίο.