ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Δίνουν 24.800€ στην εταιρεία PRICEWATERHOUSE για να τους συμβουλέψει πως θα διαχειριστούν την πανδημία και πώς θα κάνουν «στοχευμένες παρεμβάσεις στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας».

 
Το υπουργείο Υγείας φαίνεται τα έχει εντελώς χαμένα. Αντί να υλοποιεί τον επιτελικό του ρόλο στο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, αξιοποιώντας τους συμβούλους και το υψηλού επιπέδου στελεχικό δυναμικό του, απευθύνεται σε μία ελεγκτική εταιρεία, όπως η PWC, ζητώντας συμβουλές για τον τρόπο που θα επιτελέσει το ρόλο του!

Μάλιστα, κατά τη συνήθη πρακτική, γίνεται απευθείας ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία έναντι του ποσού των 24.800€, προσδοκώντας προφανώς να αξιοποιήσει τυχόν ευνοϊκά συμπεράσματα που θα προκύψουν για επικοινωνιακή καμπάνια, μέσω της οποίας θα αποδεικνύεται πως οι δράσεις του υπουργείου είχαν θετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δείτε πώς περιγράφεται στη διακήρυξη ο «σκοπός του έργου του αναδόχου»:

«Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει προς την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (ΕΚΔΥ) υπηρεσίες καταγραφής όλων των δράσεων του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και του αντικτύπου που αυτές είχαν στον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας και να υποβάλει μελέτη ανάπτυξης περαιτέρω ενεργειών αλλά και στοχευμένων παρεμβάσεων στην οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών υγείας και την βελτίωση των δράσεων Δημόσιας Υγείας».

Φαίνεται λοιπόν πως η κυβέρνηση τα έχει ολότελα χαμένα μετά την παταγώδη αποτυχία της στο τέταρτο κύμα της πανδημίας και αποπειράται να χρησιμοποιήσει ως σανίδα σωτηρίας μια ελεγκτική εταιρεία.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

Ygeianet