ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Έγκριση για προκήρυξη 549 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (upd)

Επειδή υπήρξε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εκ νέου ανάρτηση του πίνακα θέσων γιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται και οι οποίες πλέον από 543 ανέρχονται σε 549, αναρτούμε την επικαιροποιημένη υπουργική απόφαση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι ενήμεροι.

Ygeianet