ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – Για το τμήμα πυρηνικής ιατρικής του Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ

p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ YΓΕΙΑΣ

   

   
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

   

   
Αρ.Πρωτ. 1330

   

   
Αθήνα, 12/03/07

   

   
Προς

   
Τον Νομάρχη Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα

   
Πειραιάς

   

   

   
Κύριε Νομάρχα,

   

   
Με αφορμή έγγραφο διάβημά σας (ΕΜΠ42 από 9.3.07) που αφορά σε έλεγχο
ακτινοπροστασίας στο Τμήμα Ισοτόπων του Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ-Πειραιώς, το
Υπουργείο Υγείας μετά από επικοινωνία μας με τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Α.Ε.
Καθηγητή κ. Καμαρινόπουλο, σας ενημερώνει ότι :

   
Η Ε.Ε.Α.Ε. είχε επισημάνει στο Νοσοκομείο την ανάγκη λήψεως
συγκεκριμένων ειδικών μέτρων προς διασφάλιση της διακινήσεως ισοτόπων
στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, χωρίς οι διαπιστώσεις της αυτές να
συνιστούν λόγο διακοπής εφοδιασμού του Τμήματος ή διακοπής της
λειτουργίας του.

   
Κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου προς
την Ε.Ε.Α.Ε. την 12η Μαρτίου 2007, έγινε συνεννόηση να διενεργηθεί
αύριο Τρίτη 13 Μαρτίου 2007 έλεγχος από κλιμάκιο ειδικών της Ε.Ε.Α.Ε.
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Τμήματος Ισοτόπων με τις
παρατηρήσεις και συστάσεις της ανωτέρω επιτροπής για την τυπική
αδειοδότησή του.

   

   

   
Ο Υφυπουργός Υγείας

   

   

   
Αθανάσιος Γιαννόπουλος