ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Κατατέθηκε τροπολογία που παρατείνει τη θητεία των επικουρικών μέσω ΕΣΠΑ μέχρι 30.9.2019- διορθώσεις για τη προκήρυξη 11Κ για το λοιπό Επικουρικό Προσωπικό