ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Μικρής κλίμακας επιχορήγηση στα Νοσοκομεία που έχουν στεγνώσει οικονομικά

Όλα τα Νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. Τα ληξιπρόθεσμα έχουν φτάσει στο δυσθεώρητο ύψος του 1 δις ευρώ και οι προμηθευτές διστάζουν πλέον να εφοδιάσουν τα Νοσοκομεία με αγαθά απαραίτητα για τη λειτουργία τους,

Ενδεικτικό είναι πως πολλά Νοσοκομεία της Β. Ελλάδας έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν προβλήματα στη θέρμανση λόγω έλλειψης καυσίμων, ενώ αρχίζουν να λείπουν δεκάδες ακόμη αγαθά, θυμίζοντας την εποχή του 2012-13.

Το υπουργείο Υγείας, δεχόμενο αφόρητες πιέσεις από τις Διοικήσεις, αναγκάστηκε σήμερα να δώσει επιχορήγηση 212 εκατ. ευρώ, η οποία θα εξανεμιστεί μέσα στο μήνα και τα Νοσοκομεία θα βρεθούν σε λίγο πάλι στην ίδια δεινή θέση.

Ygeianet.gr

Δείτε την απόφαση επιχορήγησης και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε Νοσοκομείο της χώρας:

epixor;hghsh