ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Συνεδρίαση Επιτροπής Προμηθειών Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Τηλ. 210.5205291-210.5200738

   

    Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Σε συνέχεια της σημερινής συνάντησης εργασίας του Προέδρου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με την πολιτική ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, όπου καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών με το νέο καθεστώς, η 1η Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

   

    «Ο Ν.3580/2007 προβλέπει για πρώτη φορά στα χρονικά του Ε.Σ.Υ., ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό.

   

    Το νέο αυτό σύστημα αποτελεί καινοτομία διότι:

   

    α. Συγκεντρώνει τις ανάγκες όλων των νοσοκομείων της χώρας, ώστε να υπάρχει ισορροπημένο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, που στόχο έχει να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στο χώρο των φορέων Υγείας.

    β. Καταρτίζει τις συμβάσεις – πλαίσιο που μπορούν να καλύψουν πολλά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας

    γ. Προβλέπει τρόπο άμεσης εξόφλησης των προμηθευτών, γεγονός που οδηγεί στη μείωση των τιμών των προϊόντων / υπηρεσιών υγείας.

    δ. Δημιουργεί Μητρώο Προμηθευτών Υγείας που θα επικαιροποιείται συνεχώς με αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις. Αποκλείονται στο εξής προμηθευτές αμφιβόλου ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών.

    ε. Επιβάλλει σύγχρονες και απόλυτα αντικειμενικές προδιαγραφές

   

    Το νέο σύστημα είναι συγχρόνως και λειτουργικά ευέλικτο. Οι διαγωνισμοί μπορούν να γίνονται, είτε από έναν φορέα είτε συγκεντρωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο, πάντοτε όμως με ενιαίες προδιαγραφές που ισχύουν για όλους, έπειτα από διαβούλευση με όλους τους εταίρους.

   

    Η στελέχωση της Ε.Π.Υ. έχει προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και μέχρι σήμερα έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

   

    1. Τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου συστήματος, για την ελεγχόμενη (από πλευράς άσκοπων δαπανών) αλλά απρόσκοπτη προμήθεια των Νοσοκομείων

    2. Την ολοκλήρωση της απαραίτητης προεργασίας, ώστε από 1η Σεπτεμβρίου να προβεί στην προκήρυξη μεγάλων διαγωνισμών σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

    3. Τη συγκέντρωση και ομαδοποίηση των αναγκών των Νοσοκομείων για το επόμενο έτος και το σχεδιασμό κοινών διαγωνισμών.

    4. Την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των προδιαγραφών και του Μητρώου Προμηθευτών και προϊόντων / υπηρεσιών υγείας.

    5. Τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων – πλαίσιο για τα προϊόντα που καθορίζονταν στα ήδη καταργημένα ΦΕΚ.

   

    Επίσης, η Ε.Π.Υ. σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διενεργεί ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

   

    Το νέο σύστημα προμηθειών που ισχύει ήδη στη χώρα μας εξασφαλίζει μέσω οικονομιών κλίμακος, υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών για τον πολίτη, σημαντική εξοικονόμηση πόρων και διασφαλίζει υγιή ανταγωνισμό».