ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Αλλαγές στη διαχείριση περιστατικών covid

Εγκύκλιο απηύθηνε ο ΓΓ Υγείας κ. Κωτσιόπουλος σχετικά με τη νοσηλεία περιστατικών Covid στο ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τομέα, την οποία παραθέτουμε στη συνέχεια.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν αρκετά σημεία που χρήζουν συζήτησης, επειδή αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών covid. Ενδεικτικά:

Σε περίπτωση που νοσηλευόμενος ασθενής είναι μεν θετικός για τον κορωνοϊό, αλλά δεν έχει κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με CoViD ή έχει αλλά είναι εξαιρετικό ήπια και δεν χρήζει ειδικής θεραπείας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, τότε δεν μεταφέρεται σε κλινική CoViD, αλλά παραμένει στην κλινική του.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ορίζει ειδικό θάλαμο απομόνωσης εντός της Κλινικής όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του ασθενούς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σε περίπτωση ανίχνευσης περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων στην ίδια Κλινική, επιτρέπεται η συννοσηλεία τους στον θάλαμο απομόνωσης (cohorting). Δεν επιτρέπεται η νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο ασθενών θετικών και αρνητικών για SARS-Cov2.

Η εγκύκλιος: