ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενου και αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα για την άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος