Υψηλές τιμές για 280 νέα φάρμακα

Περισσότερα από 280 νέα φάρμακα, που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στην αγορά και στην πλειονότητά τους θα πωλούνται σε υψηλές τιμές, θα περιλαμβάνει το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που θα εκδώσει αύριο το υπουργείο Ανάπτυξης.

Περισσότερα από 280 νέα φάρμακα, που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στην αγορά και στην πλειονότητά τους θα πωλούνται σε υψηλές τιμές, θα περιλαμβάνει το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που θα εκδώσει αύριο το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο Δελτίο θα περιλαμβάνονται μειώσεις έως 20% σε 52 φάρμακα, λόγω λήξης της πατέντας ευρεσιτεχνίας, καθώς επίσης και μειώσεις τιμών σε 131 αντίγραφα λόγω της μείωσης των τιμών των αντίστοιχων πρωτότυπων φαρμάκων κατά την τελευταία ανακοστολόγηση. Σε τρία παλαιά φάρμακα θα αυξηθούν οι τιμές, ενώ σε δύο σκευάσματα θα υπάρξουν μειώσεις.