Υστερεί η Ελλάδα στην πρόνοια για παιδιά

Τον απολογισμό της δράσης του στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του παρουσίασε χθες ο Συνήγορος του Παιδιού με αφορμή τον εορτασμό της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού. Στα συμπεράσματα της έκθεσης επισημαίνεται ότι «η πρόνοια και η παιδική προστασία στην Ελλάδα υστερούν δραματικά και δεν επιτυγχάνουν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες», ενώ κυρίαρχη είναι η διαπίστωση ότι «οι αποκεντρωμένες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένες ούτε ειδικευμένες για την αντιμετώπιση σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων».

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Παιδιού έλαβε 1.180 αναφορές, εκ των οποίων το 38,14% αφορά την εκπαίδευση, το 18,71% οικογενειακά προβλήματα, (π.χ., γονική επιμέλεια, σχέσεις γονέων – παιδιών, υιοθεσίες), το 12,4% θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης ανηλίκων, το 12,3% προβλήματα υποδοχής ανήλικων μεταναστών και το 6,6% ζητήματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανήλικων. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι περισσότερες από τις μισές αναφορές προέρχονται από τους γονείς, ενώ το 5,6% αυτών καταγγέλλεται από τα παιδιά.