ΥΥ&ΚΑ: Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος 188/2009

p>ΥΠΟΥΡΓΈΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Τηλ. 210.5205291-210.5200738

   

   

   

    Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2009

   

   

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2009 το Προεδρικό Διάταγμα 188, με το οποίο καταργείται το Π.Δ. 180/2009 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

   

    Με την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 180 επανέρχεται σε ισχύ το Π.Δ. 84/2001,του οποίου αναστέλλονται για διάστημα 3 μηνών διατάξεις που αφορούν την χορήγηση αδειών Π.Φ.Υ. σε ιατρικές εταιρίες κάθε μορφής. Δεν θίγονται οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων και εργαστηρίων από ιατρούς-φυσικά πρόσωπα.