Ζητεί αλλαγές για τις προσλήψεις γιατρών στο ΙΚΑ

Νέα προβλήματα νομιμότητας αντιμετωπίζει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την επιλογή μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβάλλει να γίνουν διάφορες διορθώσεις προκειμένου να μπορεί το ΑΣΕΠ να κάνει έναν στοιχειώδη έλεγχο νομιμότητας σε όλη τη διαδικασία των προσλήψεων.

Μέσα από διάφορα νομοθετήματα η κυβέρνηση πέτυχε να απαξιώσει τον ρόλο του ΑΣΕΠ προβλέποντας διαδικασίες προσλήψεων όπου η ανεξάρτητη αρχή μπορεί να κάνει μονάχα έναν τυπικό έλεγχο νομιμότητας και όχι έλεγχο ουσίας και σε βάθος για τυχόν παρανομίες.

Τη διαδικασία του λειψού αυτού ελέγχου δέχθηκε (κατά πλειοψηφία) και η Ολομέλεια διαταγμάτων του ΣτΕ, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Ε τμήματος και τις αντισυνταγματικότητες που είχε εντοπίσει σε τρία κυβερνητικά νομοθετήματα των ετών 2004, 2006 και 2007.

Στον τρίτο κατά σειρά έλεγχο του διορθωμένου σχεδίου ΠΔ το ΣτΕ εντόπισε πάλι διατάξεις μη νόμιμες, που δεν επιτρέπουν στο ΑΣΕΠ να κάνει έστω αυτόν τον τυπικό έλεγχο νομιμότητας. Και τούτο διότι το σχέδιο ΠΔ προβλέπει ότι το ΑΣΕΠ πρέπει να γνωμοδοτήσει για την προκήρυξη μέσα σε 10 ημέρες, αλλιώς τεκμαίρεται ότι συμφωνεί πως όλα είναι νόμιμα.

Το Ε τμήμα υπό τη σύμβουλο Επικρατείας Αγγ. Θεοφιλοπούλου έκρινε ότι η σχετική ρύθμιση δεν είναι νόμιμη, γιατί είναι πολύ σύντομη η προθεσμία των 10 ημερών για να γίνει ένας έλεγχος από το ΑΣΕΠ και ο συγκεκριμένος χρόνος πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί και να οριστεί 20ήμερη προθεσμία και μάλιστα από τη στιγμή που αποδεδειγμένα θα φθάσει η προκήρυξη στο ΑΣΕΠ.

Το ανώτατο δικαστήριο αφήνει εμμέσως να φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας και σε άλλες περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η διενέργεια από το ΑΣΕΠ ελέγχου νομιμότητας μέσα σε μόλις 10ήμερη προθεσμία (ν. 2527/97) για προσλήψεις σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε δημόσιες επιχειρήσεις και στις θυγατρικές εταιρείες τους, στις θυγατρικές εταιρείες τραπεζών.

Στο σχετικό πρακτικό του το ΣτΕ (270/08) σημειώνει ότι αφού διορθωθεί ο χρόνος των προθεσμιών, θα πρέπει να προβλεφθεί απλώς η δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία και χωρίς τη γνωμοδότηση του ΑΣΕΠ, εφόσον καθυστερεί, αλλά πρέπει να διαγραφεί η πρόβλεψη στο σχέδιο ΠΔ ότι η μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη έκδοση γνώμης σημαίνει ότι η ανεξάρτητη αρχή συμφωνεί ότι η προκήρυξη είναι νόμιμη.

Πάντως σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα μπορούσε να οριστεί και μικρότερη προθεσμία ελέγχου. Ομως το ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι ο έλεγχος νομιμότητας που θα κάνει το ΑΣΕΠ δεν θα περιορίζεται μόνο στην προκήρυξη για την επιλογή, αλλά θα ελέγχει και τους τελειωτικούς πίνακες επιλογής των υποψηφίων για πρόσληψη, καθώς και όλα τα ενδιάμεσα στάδια.

Γι αυτό και ζητεί να συμπληρωθεί το σχέδιο ΠΔ με διάταξη που να ορίζει ρητά ότι στο ΑΣΕΠ θα στέλνεται ο πλήρης φάκελος για όλα τα στάδια που αφορούν τη διαδικασία επιλογής, ώστε η νομιμότητα να ελέγχεται σε όλες τις φάσεις.

Για να προχωρήσει, λοιπόν, το ΙΚΑ στην επόμενη φάση της επιλογής νέων ιατρών και οδοντιάτρων θα πρέπει πρώτα να διορθωθεί το επίμαχο σχέδιο ΠΔ, για να μπορέσει να πάρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και να αρχίσει να εφαρμόζεται, αφού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με τις διαδικασίες ελέγχου του ΑΣΕΠ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ