Ζητείται ποιότητα στη σίτιση ασθενών

Ερώτηση προς τους υπουργούς Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, σχετικά με τη λειτουργία των επιτροπών παραλαβών των τροφίμων των νοσοκομείων, αλλά και την ασφάλεια-ποιότητα του φαγητού που προσφέρεται εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, κατέθεσε χθες στη Βουλή ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Ν. Δ. κ. Δημήτρης Γαλαμάτης. Ο ίδιος ερωτά εάν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που να συμμετέχει στις επιτροπές παραλαβών τροφίμων και το οποίο μπορεί να ασκεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο στα τρόφιμα -όπως προβλέπει η νομοθεσία- καθώς και εάν εφαρμόζεται το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως ορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση. Επιπλέον, ζητεί να μάθει εάν ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων έχει εκδώσει οδηγό ορθής υγιεινής πρακτικής για τα νοσοκομεία, με δεδομένο ότι ο ΕΦΕΤ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της τήρησης των γενικών κανόνων υγιεινής των τροφίμων.

Πάντως, το θέμα της ασφάλειας του φαγητού που δίνεται στους ασθενείς εντός των μονάδων υγείας, ετέθη -μεταξύ άλλων- και κατά την πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με τους διοικητές των νοσοκομείων, από τους οποίους ζητήθηκε να προβούν σε παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητά του, καθώς και να ελέγχουν τακτικά όλους τους χώρους των νοσοκομείων μεταξύ των οποίων και τα μαγειρεία.