Ζήτημα διαφάνειας στις συμβάσεις για τα εμβόλια θέτουν 63 ευρωβουλευτές

Το ζήτημα της διαφάνειας και της πρόσβασης στις συμβάσεις για τα εμβόλια για τον COVID-19 μεταξύ της Κομισιόν και των φαρμακευτικών εταιρειών θίγουν με κοινή ερώτησή τους προς την Κομισιόν 63 ευρωβουλευτές από 5 Πολιτικές Ομάδες. Την ερώτηση συνυπογράφει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κ. Αρβανίτης, Αλ. Γεωργούλης και Π. Κόκκαλης.

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν αφενός για το «πότε θα απαντήσει στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαφάνεια στα σχετικά με τα εμβόλια έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων» και αφετέρου για το εάν «μπορεί να διασφαλίσει ότι είναι προσβάσιμα σε όλους τους ευρωβουλευτές που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση».

«Δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται και με τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και των κρατών μελών της ΕΕ, είναι σημαντικό να διαφυλαχτεί πλήρως η διαφάνεια, η ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον της επιστημονικής αυστηρότητας» επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές και ζητούν να μάθουν «ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοινή ομάδα διαπραγματεύσεων και ποιοι είναι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη των συμβάσεων για τα εμβόλια για τον COVID-19».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση (μεταφρασμένη στα ελληνικά):

Θέμα: Διαφάνεια στις συμβάσεις των εμβολίων για τον COVID-19
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CureVac AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV and BioNtech-Pfizer, ενώ διεξάγει και διερευνητικές συνομιλίες με την Moderna.

Προκειμένου να υποστηρίξει την έρευνα για αυτά τα εμβόλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε προκαταβολές στις εταιρείες1.

Δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται και με τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και των κρατών μελών της ΕΕ, είναι σημαντικό να διαφυλαχτεί πλήρως η διαφάνεια, η ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον της επιστημονικής αυστηρότητας.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει ακόμη στις επιστολές αρκετών ευρωβουλευτών για να καταστούν οι συμβάσεις διαφανείς.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του για τον προϋπολογισμό του 2021, με μεγάλη πλειοψηφία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραχωρήσει πριν από το τέλος του 2020 στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόσβαση στις συμβάσεις των εμβολίων για τον COVID-19. 

1. Πότε θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαφάνεια στα σχετικά με τα εμβόλια έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων; Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι είναι προσβάσιμα σε όλους τους ευρωβουλευτές που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση;

2. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοινή ομάδα διαπραγματεύσεων και ποιοι είναι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη των συμβάσεων για τα εμβόλια για τον COVID-19;

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές,
Rasmus Andresen (Greens, Γερμανία), David Cormand (Greens, Γαλλία), Daniel Freund (Greens, Γερμανία), Damian Boeselager (Greens, Γερμανία), Tatjana Zdanoka (Greens, Λετονία), Marc Botenga (GUE/NGL, Βέλγιο), Tanja Fajon (S&D, Σλοβενία), Sara Cerdas (S&D, Πορτογαλία), Kim Van Sparrentak (Greens, Ολλανδία), Anna Cavazzini (Greens, Γερμανία), Mounir Satouri (Greens, Γαλλία), Gwendoline Delbos-Corfield (Greens, Γαλλία), Eric Andrieu (S&D, Γαλλία), Patrick Breyer (Greens, Γερμανία), Sylvie Guillaume (S&D, Γαλλία), Damien Carême (Greens, Γαλλία), Francois Alfonsi (Greens, Γαλλία), Carmen Avram (S&D, Ρουμανία), Karima Delli (Greens, Γαλλία), Petar Vitanov (S&D, Βουλγαρία), Yannick Jadot (Greens, Γαλλία), Saskia Bricmont (Greens, Βέλγιο), Robert Hajsel (S&D, Σλοβακία), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, Ελλάδα), Alfred Sant (S&D, Μάλτα),  Eugen Jurzyca (ECR, Σλοβακία), Petros Kokkalis (GUE/NGL, Ελλάδα), Sven Giegold (Greens, Γερμανία), Ciaran Cuffe (Greens, Ιρλανδία), Miroslav Ciz (S&D, Σλοβακία), Monika Vana (Greens, Αυστρία), Gunther Sidl (S&D, Αυστρία), Giorgos Georgiou (GUE/NGL, Κύπρος), Andreas Schieder (S&D, Αυστρία), Monika Benova (S&D, Σλοβακία), Hannes Heide (S&D, Αυστρία), Henrike Hahn (Greens, Γερμανία), Sarah Wiener (Greens, Αυστρία), Caroline Roose (Greens, Γαλλία), Elisabetta Gualmini (S&D, Ιταλία), Salima Yenbou (Greens, Γαλλία), Alessandra Moretti (S&D, Ιταλία), Frederique Ries (Renew, Βέλγιο), Viola Von Cramon-Taubadel (Greens, Γερμανία), Bronis Rope (Greens, Λιθουανία), Martin Hausling (Greens, Γερμανία), Ville Niinisto (Greens, Φινλανδία), Thomas Waitz (Greens, Αυστρία), Martin Hojsik (Renew, Σλοβακία), Marie Toussaint (Greens, Γαλλία), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL, Ελλάδα), Manuel Bompard (GUE/NGL, Γαλλία), Jose Gusmão (GUE/NGL, Πορτογαλία), Alexis Georgoulis (GUE/NGL, Ελλάδα), Eugenia Rodriguez Palop (GUE/NGL, Ισπανία), Leila Chaibi (GUE/NGL, Γαλλία), Manon Aubry (GUE/NGL, Γαλλία), Katerina Konečná (GUE/NGL, Τσεχία), Jutta Paulus (Greens, Γερμανία), Michèle Rivasi (Greens, Γαλλία), Biljana Borzan (S&D, Κροατία), Claude Gruffat (Greens, Γαλλία), Aurore Lalucq (S&D, Γαλλία)