Η 1408/28.6.2022 απόφαση του ΣτΕ ανοίγει δυνατότητες για νέο Ιατρικό Μισθολόγιο

Η νέα απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά στο Ιατρικό Μισθολόγιο ενισχύει σοβαρά τη δυνατότητα των Νοσοκομειακών γιατρών να διεκδικήσουν ένα μισθολόγιο που θα αμείβει ικανοποιητικά την εργασία τους και θα αναγνωρίζει την πολύχρονη και δύσκολη προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου να αποκτηθεί ο τίτλος άσκησης της ιατρικής.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του ΣτΕ της 28/6/2022 και σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των δικηγόρων κκ Μιχαήλ Μιχαήλ και Παν. Ζαμπίτη που εκπροσώπησαν γιατρούς Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης (κλικ εδώ), το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις του νόμου 4472/2017 για το Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο επειδή δεν υφίσταται η ανάλογη τεκμηρίωση.

Η τεκμηρίωση αυτή θα έπρεπε να αναφέρεται «στην εξέλιξη των οικονομικών εν γένει συνθηκών και του γενικού κόστους διαβιώσεως, στην ανάγκη διαφυλάξεως του κύρους του δημοσίου λειτουργήματος των ιατρών του Ε.Σ.Υ. λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους και της σημασίας της αποστολής τους, λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές συνθήκες ασκήσεως του εν λόγω λειτουργήματος, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ιατρικού επαγγέλματος όσον αφορά τον χρόνο απασχολήσεως, την ένταση και την ποιότητα της εργασίας, τις ιδιαίτερες ευθύνες που απορρέουν από την άσκησή του, το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως υπό το οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, τον μεγαλύτερο χρόνο γενικής εκπαιδεύσεως των ιατρών εν σχέσει προς άλλους επιστήμονες, την πολυετή μεταπανεπιστημιακή μετεκπαίδευσή τους για ειδίκευση αλλά και την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση στην επιστήμη τους, καθώς και το γεγονός ότι, εν όψει των ανωτέρω, αυτοί εισέρχονται στη δημόσια υπηρεσία σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους και λειτουργούς».

Εναπόκειται πλέον στα συνδικαλιστικά όργανα των Νοσοκομειακών γιατρών (Ενώσεις και ΟΕΝΓΕ) να διεκδικήσουν επίμονα και μαχητικά ένα νέο μισθολόγιο, αξιοποιώντας την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.


Διαβάστε: ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ / Ιατρικό μισθολόγιο: Κάντο όπως η Ρουμανία!