Αποκλειστική απασχόληση πανεπιστημιακών γιατρών φέρνουν οι νέοι οργανισμοί νοσοκομείων;

Οι νοσοκομειακοί γιατροί εκτιμούν πως η αιτία αντίδρασης των πανεπιστημιακών στις επιχειρούμενες αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων είναι η διάταξη για την αποκλειστική απασχόληση.

Αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης των πανεπιστημιακών γιατρών, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, φέρνουν οι αλλαγές στους οργανισμούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Στην πρόταση του υπουργείου Υγείας (εδώ) για τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών και τη στελέχωση των τμημάτων των νοσοκομείων, περιλαμβάνεται και η εξής αναφορά:

“Η εργασιακή σχέση των μελών ΔΕΠ είναι αυτή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων”.

Σημειώνεται πως οι πανεπιστημιακοί γιατροί που εργάζονται σε πανεπιστημιακά και νοσοκομεία του ΕΣΥ, έχουν δικαίωμα να διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο, σε αντίθεση με τους γιατρούς ΕΣΥ.

Η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Επιστημών Υγείας, που εκπροσωπεί πανεπιστημιακούς γιατρούς, εξέφρασε τη Δευτέρα την αντίθεσή της με το σχέδιο για τους νέους οργανισμούς (ολόκληρη η ανακοίνωση παρατίθεται πιο κάτω).

Ζητούν, μεταξύ άλλων, να μην προωθηθούν οι αλλαγές με τον τρόπο που επιθυμεί το υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι για τα πανεπιστημιακά και τα “μικτά” νοσοκομεία (αυτά που έχουν πανεπιστημιακές κλινικές αλλά δεν ονομάζονται πανεπιστημιακά, όπως το “Λαϊκό” και το “Ιπποκράτειο”, θα πρέπει να εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) την οποία θα υπογράφουν οι υπουργοί Υγείας και Παιδείας.

Νοσοκομειακοί

Για το θέμα της μη αποκλειστικής απασχόλησης των πανεπιστημιακών γιατρών, έχει υπάρξει στο παρελθόν αντίδραση από τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Θεωρούν, δε, πως η αιτία αντίδρασης των πανεπιστημιακών γιατρών στις επιχειρούμενες αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων είναι η διάταξη για την απασχόληση.

Από το υπουργείο Υγείας εκτιμάται πως μπορεί τώρα να αρθούν οι όποιες διαφορές και να ισχύσει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για όλους τους γιατρούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Οργανισμοί

Οι οργανισμοί αποτυπώνουν τη δομή, καταγράφουν προσωπικό και τα τμήματα των νοσοκομείων. Οριοθετούν τις σχέσεις ανάμεσα στις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων.

Οι περισσότεροι οργανισμοί συντάχθηκαν την πρώτη εποχή του ΕΣΥ και είχαν ανάγκη μεταρρύθμισης, 30 χρόνια μετά την εφαρμογή τους.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας συγκρότησε δύο ομάδες εργασίας για την αναθεώρηση των οργανισμών. Μία επιτροπή για το συνολικό πλαίσιο και μία δεύτερη ειδικά για τα του οργανισμούς νοσοκομείων που φιλοξενούν πανεπιστημιακές κλινικές.

Δημ.Κ.