Χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη οι Έλληνες γιατροί ως προς το επίπεδο των αποδοχών

class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Καταλαμβάνουν την τελευταία θέση μεταξύ των 16 συγκρινόμενων χωρών, αλλά οι αποδοχές τους ξεπερνούν κατά 2,7 έως 3,1 φορές το εισόδημα του μέσου εργαζόμενου της χώρας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Διπλή εικόνα δίνει στις αμοιβές των γιατρών της χώρας μας η καταγραφή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organization – ILO).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Οι Έλληνες γιατροί καταλαμβάνουν την τελευταία θέση μεταξύ 16 χωρών που συγκρίνονται. Η κατάταξη είναι πολύ καλύτερα, εάν οι αποδοχές τους υπολογιστούν ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στις ΗΠΑ, οι γιατροί θεωρούνται από τους καλύτερα αμειβόμενους επαγγελματίες. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό, δεδομένων των ετών που απαιτούνται για την εκπαίδευσή τους και το κόστος που συνεπάγεται.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται και σε χώρες όπου οι αμοιβές των γιατρών είναι υψηλές, με τους ειδικευμένους να έχουν έως και διπλάσιους μισθούς από τους μη ειδικευμένους.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Από τη σύγκριση των στοιχείων του ILO, προκύπτει η εξής κατάταξη (από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη θέση):


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση, με ετήσιο εισόδημα 67.000 δολάρια για τους ειδικευμένους (3,1 φορές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και 60.000 δολάρια για τους γενικούς γιατρούς (2,7 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Η Φινλανδία κατέχει τη 15η θέση, με 74.000 δολάρια στους ειδικευμένους γιατρούς (2,5 φορές το ΑΕΠ) και 68.000 δολάρια στους γενικούς γιατρούς (2,3 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Η Σουηδία βρίσκεται στη 14η θέση, με 76.000 δολάρια στους ειδικευμένους (2,5 φορές το ΑΕΠ) και 66.000 δολάρια στους γενικούς γιατρούς (2,2 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ακολουθούν η Νορβηγία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Δανία.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στην Ελβετία, ο μέσος ειδικευμένος γιατρός εισπράττει ετησίως 130.000 δολάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε 3,8 φορές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο γενικός γιατρός πληρώνεται με 116.000 δολάρια (3,4 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ακολουθούν η Ιρλανδία και η Γαλλία, ενώ στην Αγγλία ο μέσος μισθός για ειδικευμένο γιατρό είναι 150.000 δολάρια (4,9 φορές το ΑΕΠ) και για γενικό γιατρό 118.000 δολάρια (3,9 φορές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Καναδάς


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στις επόμενες θέσεις είναι ο Καναδάς και το Βέλγιο, ενώ στις ΗΠΑ ο μέσος μισθός ειδικευμένου γιατρού είναι 230.000 δολάρια (5,7 φορές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας) και του γενικού γιατρού είναι 161.000 δολάρια (4,1 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στη δεύτερη σειρά της κατάταξης βρίσκεται η Αυστραλία, όπου ο ειδικευμένος γιατρός αμείβεται ετησίως με 247.000 δολάρια (7,6 φορές το ΑΕΠ) και ο γενικός γιατρός με 91.000 δολάρια (2,8 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Πρώτη χώρα σε επίπεδο αμοιβών είναι η Ολλανδία, όπου ο μέσος ειδικευμένος γιατρός εισπράττει κάθε χρόνο 253.000 δολάρια, ποσό το οποίο είναι κατά έξι φορές υψηλότερο από το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ο γενικός γιατρός 117.000 δολάρια (3,6 φορές το ΑΕΠ).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>ΔΗΜ.Κ.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>