Ελληνικό χρέος προς τη Γερμανία και για δαπάνες νοσηλείας – Μονομερής ρύθμιση 19,2 εκατ. ευρώ


Στις 15 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν στις Βρυξέλλες οι διμερείς συνομιλίες και συμφωνήθηκε η αμοιβαία αποδοχή διαδικασίας συμψηφισμού…


Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης


Χρέη της Ελλάδας προς τη Γερμανία αποκαλύπτει κάθε πτυχή της εθνικής μας υπόστασης.


Πέραν του εφιαλτικού χρέους της οικονομίας (και) προς το γερμανικό κράτος και τις τράπεζες, οφειλές προς τον γίγαντα της Ευρώπης έχει και ο τομέας της Υγείας.


Στην Υγεία, ωστόσο, υπάρχει μία θετική εξέλιξη, η οποία δεν προκύπτει στα δημοσιονομικά: γίνεται συμψηφισμός των γερμανικών με τα ελληνικά χρέη και καλούμαστε να καταβάλουμε τη διαφορά…


Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, το οποίο ενέκρινε τη διαδικασία συμψηφισμού 5,13 εκατομμυρίων ευρώ και την καταβολή διαφοράς 941.436, 32 ευρώ.


Η διαδικασία αυτή προχώρησε με πρωτοβουλία του γερμανικού κράτους. Εφαρμόζοντας την απόφαση “S10” του 2013 της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, προέβη στον συμψηφισμό με ισόποσες ελληνικές απαιτήσεις των ετών 2009 – 2015.


Η Γερμανία, μάλιστα, είχε ήδη προχωρήσει σε δύο μονομερείς συμψηφισμούς, συνολικής αξίας 19,2 εκατομμυρίων ευρώ.


Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε δηλώσει το 2016 πως δεν μπορεί να αποδεχτεί συμψηφισμούς απαιτήσεων, λόγω της ελληνικής νομοθεσίας.


Οι προθεσμίες, ωστόσο, για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ήταν ανελαστικές και η ελληνική πλευρά ενέδωσε τελικά στη διαδικασία.


Στις 15 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν στις Βρυξέλλες οι διμερείς συνομιλίες και συμφωνήθηκε η αμοιβαία αποδοχή διαδικασίας συμψηφισμού ληξιπρόθεσμου ποσού περίπου 7,3 εκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος του έτους.


Η Ελλάδα βεβαίωσε παλαιές οφειλές, που αφορούν 1.124 ευρωπαϊκά τιμολόγια, συνολικής αξίας 438.910 ευρώ, τα οποία αφορούν τα έτη 2002 έως και 2009 και 502.525 ευρώ, που αφορούν τα έτη 2000, 2005 και 2007.


Απαιτήσεις


Τα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των γερμανικών απαιτήσεων ύψους 19,2 εκατομμυρίων που μονομερώς συμψήφισε η Γερμανία.


Οι παραπάνω δαπάνες θα συμψηφισθούν με ισόποσης αξίας πρόσφατες ελληνικές απαιτήσεις, ύψους 5,13 εκατομμυρίων ευρώ (2009 έως και 2015), τα οποία αντιστοιχούν σε 28.154 τιμολόγια.


Την περασμένη εβδομάδα, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε, τελικά, την καταβολή ποσών 941.436,32 ευρώ προς τη Γερμανία με τη διαδικασία του συμψηφισμού.


Έγκριση


Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε την καταβολή επιπλέον 350.000 ευρώ για νοσηλεία Ελλήνων ασθενών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.


Το ποσό αναλύεται ως εξής: 309.873 ευρώ προς την Αυστρία, 36.754 ευρώ προς την Ολλανδία, 570 ευρώ προς τη Βουλγαρία και 3.762 ευρώ προς τη Σλοβακία.


Ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ετησίως 28 εκατομμύρια ευρώ για νοσηλεία ασφαλισμένων του σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.