Επιπλέον κονδύλι για εφημερίες σε νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΠΕΔΥ

Επιπλέον κονδύλι για εφημερίες σε νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΠΕΔΥ


Αυξημένο κατά 9,48 εκατομμύρια ευρώ, είναι το συμπληρωματικό κονδύλι για εφημερίες που ενέκρινε το υπουργείο Υγείας.



Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης


 Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Υγείας οι αναθεωρημένοι πίνακες με τα επιπλέον κονδύλι 9.481.762 ευρώ για εφημερίες γιατρών και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία και ΠΕΔΥ για το 2017.


Οι πίνακες διαμορφώνονται, ανά κατηγορία και Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), ως εξής:


Για τους γιατρούς, διατίθεται επιπλέον κονδύλι 1.729.561 ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται ανά ΥΠΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:






Ψυχολόγοι


Για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, φυσικούς νοσοκομείων, ακτινοφυσικούς και κτηνιάτρους, διατίθενται 511.665,25 ευρώ και το σύνολο διαμορφώνεται ως εξής:


1η ΥΠΕ Αττικής: 3.700.000 ευρώ.
2η ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου: 1.852.962 ευρώ.
3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 583.331 ευρώ.
4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: 1.000.925 ευρώ. 
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 650.173 ευρώ. 
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:1.653.560 ευρώ. 
7η ΥΠΕ Κρήτης: 811.752 ευρώ.


ΠΕΔΥ


Για το μόνιμο και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) διατίθενται επιπλέον 717.144 ευρώ, με τα συνολικά κονδύλια να διαμορφώνονται ως εξής:


1η ΥΠΕ Αττικής: 500.224 ευρώ.
2η ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου: 1.364.243 ευρώ.
3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 850.382 ευρώ.
4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: 1.500.000 ευρώ.
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 1.147.380 ευρώ.
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: 1.600.738 ευρώ.
7η ΥΠΕ Κρήτης: 383.138 ευρώ.


Προσωπικό


Για το μόνιμο και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των νοσοκομείων, διατίθενται επιπλέον 6.523.391,75 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ανά ΥΠΕ ως εξής:


1η ΥΠΕ Αττικής: 16.422.000 ευρώ.
2η ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου: 11.979.038 ευρώ.
3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 5.702.834 ευρώ.
4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: 9.180.000 ευρώ.
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 6.022.782 ευρώ.
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: 13.363.000 ευρώ.
7η ΥΠΕ Κρήτης: 5.112.700 ευρώ.