Μία ακόμη αρνητική επίδοση για το σύστημα Υγείας: Στην 28η θέση μεταξύ 35 ευρωπαϊκών χωρών

P class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Από το 2012, στην Ελλάδα έχει σημειωθεί μείωση δαπανών Υγείας κατά 28%, ποσοστό το οποίο χαρακτηρίζεται από τους συντάκτες της ανάλυσης ως “απολύτως μοναδικό”.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στη δεύτερη κατηγορία των ευρωπαϊκών συστημάτων Υγείας, κατατάσσεται το ελληνικό.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σε πρόσφατη κατάταξη του ανεξάρτητου φορέα “Health Consumer Powerhouse”, το ελληνικό σύστημα “σκόραρε” 577 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 28η θέση από 35 συγκρινόμενες χώρες.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ενδεικτικό είναι το ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 916 βαθμούς, στη δεύτερη η Ελβετία με 894.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στο πιθανό επιχείρημα ότι οι παραπάνω χώρες βρίσκονται εκτός συναγωνισμού, καθώς είναι σαφώς πιο πλούσιες από τη δική μας, η απάντηση είναι ότι η FYROM βρίσκεται στη 18η θέση και – σύμφωνα με τους ειδικούς της HCP αποτελεί χώρα – μοντέλο στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής Υγείας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Πολύ υψηλότερες θέσεις από την Ελλάδα κατέχουν άλλες χώρες του “ευρωπαϊκού νότου”: η Ισπανία βρίσκεται στη 19η θέση (695 πόντοι), η Πορτογαλία στην 20ή (691 πόντοι) και η Ιταλία στην 22η (667 πόντοι).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Από το 2012, η χώρα μας υποχωρεί διαρκώς, καθώς από την 22η θέση υποχώρησε το 2013 στην 25η, ενώ το 2014 και το 2015 έχει παγιωθεί στην 28η.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Βρίσκεται, δε, σε θέσεις συγκρινόμενες με εκείνες της Σερβίας, ης Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου…


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”> 


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Θνησιμότητα


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Κατατάσσεται, ωστόσο, σε καλή θέση (9η) και σε έναν από τους πιο κρισιμότερους δείκτες Υγείας: τη βρεφική θνησιμότητα, με σχεδόν τρεις θανάτους ανά 1.000 γεννήσεις.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στον τομέα αυτό, ξεπερνά ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες έχουν περισσότερους από θανάτους ανά 1.000 γεννήσεις.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Την καλύτερη θέση κατέχουν το Λουξεμβούργο (1,3 θάνατοι), η Ισλανδία (1,8 θάνατοι) και η Φινλανδία (2,5 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”> 


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Δαπάνες


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, στην Ελλάδα έχει σημειωθεί μείωση δαπανών Υγείας κατά 28%, ποσοστό το οποίο χαρακτηρίζεται ως “απολύτως μοναδικό”.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Από τις χώρες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση – σημειώνουν – όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, σε καμία άλλη δεν υπήρξε μεγαλύτερη μείωση, πέραν μίας προσωρινής υποχώρησης της τάξης του 10%.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Δ.Κ.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>