Ο Γιώργος Καλαμίτσης πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών

Η Επιτροπή θα δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε λήπτη υπηρεσίας Υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε οργάνωση, φορέα, Επιτροπή ή Αρχή.


Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης


Ο Γιώργος Καλαμίτσης, πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδας “Προμηθέας”, ορίστηκε από τον γενικό γραμματέα Υγείας πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.


Αντιπρόεδρος είναι η Ξανθή Παπαδοπούλου, νομικός και ειδική σύμβουλος του υπουργού Υγείας.


Ο κ. Καλαμίτσης (φωτό κάτω) σπούδασε ψυχολογία και από το 2005 μέχρι το 2011 εργάστηκε στο Σύλλογο Επανένταξης Εθισμένων “Επιστροφή”.


Παράλληλα, είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ΜΚΟ “Νηφάλιοι, κίνηση πολιτών για τον αλκοολισμό και το περιβάλλον”.


Μέλη της ενδεκαμελούς Επιτροπής είναι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:


Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), οι Κωνσταντίνος Νταλούκας (παιδίατρος, με αναπληρωτή τον παιδίατρο Δημήτριο Φούσκα), Δημήτριος Τσάμης (βιοπαθολόγος, με αναπληρωτή τον καρδιολόγο Νικόλαο Λιακόπουλο) και Νικόλαος Πλατανησιώτης(διευθυντής Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή τον ΩΡΛ Παύλο Σαρώφ).


Από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), ο Γεώργιος Αβραμίδης(ΨΝΑ), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δραχτίδη (Ελπίς).


Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), ο Ελευθέριος Μπουρνουσούζης, με αναπληρώτρια την Εσμεράλντα Βαγιά.


Από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, η Αμαλία Γκώρου (“Ευαγγελισμός”), με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Τζανέτη (“Θριάσιο”).


Μετέχουν, επίσης, οι σύμβουλοι του υπουργού Υγείας Ξανθή Παπαδοπούλου (νομικός, με αναπληρωτή τον νομικό Νικόλαο Ράπτη) και Αθηνά Παναγιώτου (νομικός, με αναπληρώτρια τη νομικό Έλλη Τζούρου).


Τον Σύλλογο Μυασθενών Ελλάδας (H – MGA) εκπροσωπεί ο Δημήτριος Ζάφτης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πίττα.


Εκπρόσωποι των ληπτών Υγείας είναι ο Γιώργος Καλαμίτσης, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Αγαπητό (Σύλλογος “Προμηθέας”) και Αθηνά Αλεξανδρίδου, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μαραγκό (Οικογενειακή Συμμαχία Κατά της Νόσου VHL).


Προστασία


Σύμφωνα με τον νόμο 4368/16, η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών Υγείας στους φορείς ή μονάδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, οι αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, οι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκμηριωμένης υπηρεσίας υγείας, ο αυτοκαθορισμός, η συναίνεση και ενημέρωση, η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο και αρχεία, το απόρρητο, η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η γενετική ταυτότητα και η αναφορά και λήψη γραπτής απάντησης.


Η Επιτροπή θα δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε λήπτη υπηρεσίας Υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε οργάνωση, φορέα, Επιτροπή ή Αρχή.


Επισκέψεις


Θα μπορεί να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τις υπηρεσίες Υγείας, να πραγματοποιεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελίες έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας.


Θα δέχεται εξαμηνιαίες εκθέσεις των Γραφείων Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων και θα συνεργάζεται με την Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων του Υπουργείου Υγείας.


Θα ενημερώνει, παράλληλα, τον πληθυσμό για τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών Υγείας μέσα από εκδηλώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτικά ή άλλα μηνύματα, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας των πορισμάτων και εκθέσεών της.


Θα ενημερώνει, τέλος, τον υπουργό Υγείας για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών Υγείας.